Jak učit dítě

Každá maminka když posílá první dítko do školky má obavu, jak se bude potomek učit, zda bude nosit dobré známky a jestli se rodiče budou moci chválit s vysvědčením nebo budou známky kamuflovat.

PeteLinforth / Pixabay

Když se dítě učí výborně alespoň prvních pár let, rodiče si oddechnou a mají vystaráno. Výborné známky berou jako samozřejmost a poukazují na děti, kterým v této oblasti nebylo tolik dáno. S horšími známkami nemají problém ani tak děti jako jejich rodiče, kteří se pak snaží natlouct do dětí informace, které je pro něj složité někdy dokonce nemožné pochopit. Tyto situace končí slzičkami v dětských očích a zuřivým výrazem rodičů.

Pokud dítko nosí domů známky, se kterými prospívá, není nezbytné sedět s dítětem od rána do večera nad matematikou či češtinou. Dítě se buď začne učit samo nebo se s průměrným prospěchem potáhne celou dobu studia a bude spokojené. Známky řešte až když dítě opakovaně nosí čtverky, pětky. V tomto případě se snažte v první řadě přijít na důvod, co se s dítětem děje. Pokud je to obrat o 180 stupňů během měsíce, může být problém ve škole mezi dětmi či v rodině. Pokud se ale dítě učí špatně od samého začátku, bude výborné v něčem jiném a nebude se živit hlavou. Dítě učte zábavnou formou, neučte ho všechno! Stejně ho to nenaučíte a budete nešťastní oba!

Zábavná forma učení

Dítěti látku vysvětlujte na příkladech z běžného života, snáze se mu bude učivo chápat a učitelé budou mít radost, že žák látce rozumí a ví o čem se mluví. Až se budete učit cizí slovíčka, které budou dlouhé a těžce zamapatovatelné, vytvářejte k nim různé rýmovačky a přirovnání.

Se skutečností, že Vaše dítě není ve škole dokonalé se musíte smířit hlavně Vy! Můžete se totiž třeba stavět na hlavu, když Vaše dítě nepochopí učivo ani po celém dni vysvětlování, nebude to jiné. Pomáhejte mu a buďte k němu tolerantní. Všichni nejsme schopní prospívat výborně.

Doučování dětí

Nikdo není dokonalý, a tak ani vaše děti nemohou být géniové ve všech oborech. V něčem vynikají a v něčem mají takový problém, že potřebují poradit.

Co předchází doučování?

Autor obrázku: Jörg Weingrill

Samozřejmě, že pokud dítě něco neví, tak by se měl zeptat vyučujícího, aby mu to ještě jednou zopakoval. Matematika, chemie, účetnictví, angličtina, ekonomie, odvětví se záludnostmi je spousta… Pokud mu to učitel vysvětlí znovu a dítě se stále nechytá, tak začíná mít problém. A jak se zachová?

1. Obrátí na některého ze svých spolužáků, kterému je učivo jasné a tak by to mohlo vašemu dítěti podat jako rovnocenný rádce. A v takovém případě mohou nastat dvě situace:

a) Ani tento žák nechápe toto učivo. A po průzkumu zjišťuje, že se z celé třídy najde pouze jedno, dvě děti, které rozumí – tak pak je problém v učiteli a ne v tom, že je vaše dítě nechápavé.

b) Tento žák to chápe a chce vašemu dítěti pomoc, ale vysvětluje mu to po několikáté a vaše dítě se stále nechytá. Vysvětlující přestane mít trpělivost.

2. Když dítě nenajde správné vysvětlení ani u svých spolužáků, tak ho nenapadne nikdo jiný, než rodiče (popř. chytrá babička, která žije ve společné domácnosti anebo poprosí někoho známého v okolí – třeba kluka ze sousedství). Ale problém může opět nastat, protože rodič bývá často zaneprázdněn svou prací a i když se třeba rozhodne, že chce svému dítěti pomoci, tak velmi často zjišťuje, že tohle učivo už je samému cizí, přece jenom je to nějaký ten pátek, co studoval.

Co máme jako rodiče udělat potom?

Když už jsme vyzkoušeli všechny možné i nemožné situace a stále svému dítěti nemůžete vysvětlit dané učivo, tak nezbývá nic jiného, než investovat nějaké peníze do učitele či jiného studovaného člověka, aby to vašemu dítěti vysvětlil. Problémem je, že pak se dítě může cítit špatně, protože je „hloupé“ když musí mít zvláštního učitele. Samozřejmě jde jen o to, jak to svému dítěti podáte.

Jak vybrat správného učitele na doučování?

Pokud dítě bylo nespokojeno s vysvětlením učitele, který mu učivo vysvětloval jako první, je zbytečné, aby šlo za ním. Učitel by učivo vysvětlil stejným způsobem a dítě by to stejně nechápalo. Každopádně jistou roli tu hraje i finanční obnos, který si daný učitel požaduje.

Také bychom měli dbát na to, aby měl nejen požadující znalosti, ale také, aby byl tomu dítěti sympatický. Když mu bude sympatický, tak se bude cítit dobře a nebude se bát zeptat se ho na nějakou věc znovu.