12:09 pm - Friday May 29, 2020

Tag Archives: adopce afrických dětí

Adopce na dálku, je snadná a velmi pomáhá

Written by | 16.03.2014 | 0
Je mnoho lidí, kteří chtějí mít dítě, ale nemohou si ho pořídit a tak se pokusí zažádat o adopci. Ale není adopce jako adopce. Autor obrázku: Alex Kehr V čem spočívá adopce na dálku? Jsou lidé, kteří se chtějí jistým způsobem angažovat do pomoci chudým africkým kmenům, ale zároveň nechtějí hned odcestovat do Afriky. A tak tedy využijí možnosti adopce dítěte na dálku, což znamená, že si vyberou některé z afrických dětí a budou si s nimi dopisovat, ale také jim posílat peníze nebo oblečení, jídlo a podobně, aby jim nějak pomohli, aby se dostali aspoň na jistou životní úroveň a aby si mohli dovolit vzdělávat se. Jaká je výhoda toho adoptovat si dítě na dálku? Ta hlavní výhoda spočívá v tom, že dané dítě dostane to, co