Mateřská dovolená, není dovolenou

By: { pranav }

O tom, že mateřská rozhodně není dovolenou, jsme psali již několikrát, a je to opravdu tak. Dovolená totiž vypadá úplně jinak a rozhodně to není fakt, že jsme 24 hodin ve střehu a svému miminku k dispozici. Únava je hlavní náš momentální stav a představa, že si někdy také budeme moci odpočinout, je v nedohlednu.

Nebuďte však otroky svého miminka a zapojte do péče i svou rodinu, otce miminka a babičky. Vy přeci také občas potřebujete odpočinek a také byste ráda přišla na jiné myšlenky než jen na to, jestli máte dost plenek a jestli je čas dát vašemu miminku napapat, nebo jej uspat. U dětí se často stává, že v noci nespí a nespíte tudíž ani vy. Pokud se tak stane, nechte otce vašeho miminka, ať se v klidu vyspí s tím, že druhý den bude hlídat on, abyste se mohla vyspat vy alespoň chvíli přes den.

Nebojte se dávat miminko na hlídání babičkám, protože vy máte také nárok na to, abyste si užila svůj čas jinak, než péčí o dítě. Nemůže po vás nikdo chtít, abyste ze sebe dělala otroka.

Na mateřské dovolené, můžete také mít špatný pocit z toho, že nemáte dostatek peněz na to, abyste si mohla dopřát vše, na co jste byla zvyklá a dost možná, z toho máte nepříjemné stavy a řešíte, co s touto situací a jak se s ní vyrovnat. Pokud máte tu možnost, že si budete moci před mateřskou našetřit, tak to udělejte, protože peníze, se vám v této fázi, budou jistě hodit.

Pokud jste na mateřské dovolené, nebojte se žádat o pomoc své blízké a babičky. Rozhodně toho na vás není málo a každý okamžik, který vám k něčemu bude, využijte. Stala jste se matkou, ale to neznamená, že všechny své kamarádky a koníčky hodíte za hlavu. Myslete i na ně a rozhodně se nešiďte. Volný čas, který máte, když vaše miminko spí, věnujte tomu, abyste se věnovala sama sobě a tomu, co máte ráda. Zapomeňte na uklízení a žehlení a věnujte se věcem, které jsou vám příjemné.

Mateřská dovolená 2014

Mateřská dovolená je spojená s radostnou událostí, kterou je narození dítěte. Nárok na mateřskou dovolenou vzniká těhotné ženě. Žena má nárok na mateřskou dovolenou zejména z důvodu péče o narozené dítě. Spoustu osob, hlavně mužů se domnívá, že mateřská dovolená představuje pro ženy dovolenou a pohodu. Ovšem skutečnost je odlišná.

Mateřská dovolená se nazývá mateřskou dovolenou proto, že žena zůstává doma a pečuje o dítě. Nemůže tedy chodit do zaměstnání a právě z tohoto důvodu vznikl název mateřská dovolená. Ženě péčí o dítě vznikla důležitá osobní překážka v práci, na tuto skutečnost přihlíží i Zákoník práce. Není to tedy tak, že by žena nic nedělala. Naopak péčí o narozené dítě jí vzniká mnohem více starostí, povinností, ale i mnoho radosti.

Hned na úvod je vhodné rozlišovat mezi dvěma pojmy, které se týkají mateřské dovolené. Mnoho lidí totiž zaměňuje mateřskou dovolenou s pojmem rodičovská dovolená. Mezi oběma pojmy je však rozdíl. Mateřská dovolená je pojem, který má velký význam v pracovním právu a znamená omluvené volno v zaměstnání. Rodičovská dovolená znamená finanční náhradu z nemocenského pojištění.

Mateřskou dovolenou přímo upravuje Zákoník práce. Zákoník práce řadí mateřskou dovolenou do skupiny důležitých osobních překážek v práci. Po skončení mateřské dovolené na ni může navázat po žádosti zaměstnankyně rodičovská dovolená. Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni pouze po dobu 28 týdnu. Pokud se narodí dvě a více dětí, doba mateřské dovolené se zvyšuje na 37 týdnů.

Na MD se zpravidla nastupuje šest týdnů před očekávaným dnem porodu. Nejdříve se na mateřskou dovolenou může nastoupit osm týdnů před očekávaným dnem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a zaměstnankyně vyčerpá méně než šest týdnů mateřské dovolené, náleží ji mateřská dovolená od dne jejího nástupu až do uplynutí šesti týdnů. V případě, že zaměstnankyně vyčerpá z jiného důvodu méně, než šest týdnů mateřské dovolené náleží ji mateřská dovolená od dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů.

Žádanku na mateřskou dovolenou vystavuje ženě gynekolog. Zaměstnavatel ženy poté informuje správu sociálního zabezpečení. Na mateřskou dovolenou má nárok žena zaměstnankyně, nebo žena OSVČ, která se účastnila nemocenského pojištění. Tato podmínka má svůj základ v tom, že peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí z této dávky. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká každé ženě, ale jen ženám odvádějícím po určitou dobu nemocenské pojištění.

Nárok na mateřskou dovolenou mají i osoby, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů. Rozhodnutí o péči o převzetí dítěte musí vydat příslušný orgán. Mateřská dovolená se tak ženě poskytuje od dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, nejdéle však do osmého měsíce věku dítěte. Rodičovská dovolená se poté poskytuje od dne převzetí dítěte až do tří let věku dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství se ženám vyplácí od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou. Částka se rovná 60% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. O něco lepší situaci při nástupu mateřské dovolené a výpočtu peněžité pomoci v mateřství mají ženy, které byly v důsledku těhotenství převedeny na jinou práci. Dostávají totiž vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Tento příspěvek ženám vyrovnává rozdíl mezi původní a novou mzdou. Příspěvek se ženě vyplácí za všechny kalendářní dny, kdy trvalo převedení na jiný typ práce. A to nejdéle do počátku 6. týdne od dne očekávaného porodu. Za každý kalendářní den, tak ženy dostanou 60% denního vyměřovacího základu.

Rok 2014 nepřinesl nijak významné změny v oblasti mateřské dovolené. Podmínky pro vyplácení zůstávají stejné. Pouze se v oblasti mateřské dovolené 2014 změnily podmínky v redukčních hranicích. Tyto redukční hranice se používají pro výpočet výše mateřského příspěvku. Redukční hranice se od 1. 1. 2014 zvýšily takto:

  • redukční hranice se zvýšila o 2 Kč z 863 Kč na 865 Kč
  • redukční hranice se zvýšila o 3 Kč z 1 295 Kč na 1 298 Kč
  • redukční hranice se zvýšila o 6 Kč z 2 589 Kč na 2 595 Kč

Jinak se pouze vyplácí mateřská dovolená u žen, které neměly placené nemocenské pojištění. Tyto ženy nedostávají mateřskou dovolenou, ale musí si od prvního dne narození dítěte zažádat o rodičovský příspěvek. Nemohou si ani volit výši čerpání rodičovské dovolené. Automaticky jsou zařazeny do čtyřletého čerpání rodičovské dovolené. Což tedy znamená, že do 9. měsíce věku dítěte budou dostávat 7.600 Kč a poté, až do čtyř let věku dítěte 3.800 Kč.

Těhotenství vs. zaměstnání – 2. část

Těhotenství vs. zaměstnání – 2. část

Je několik možností:

Mateřská školka – ve spoustě měst je obrovským problémem dostat Vašeho potomka do mateřské školky, z důvodů přeplnění kapacit jednotlivých školek.

Pak přichází v úvahu i soukromá zařízení, kde si samozřejmě budete muset připlatit, popř. podnikové, ale ty se vyskytují pouze sporadicky.

Pokud není snadné školku sehnat, lze se pokusit domluvit se zaměstnavatelem směny, tak, abyste byli schopni prostřídat se s partnerem a předat si Vaše potomky, tzv. „mezi dveřmi“. Např. partner bude mít odpolední směnu a Vy ranní. Tudíž se dopoledne o dítě/ děti postará partner, dovede Vám je k zaměstnání, kde si je převezmete a partner se „rychlostí blesku“ bude muset přesunout do své vlastní práce.

Další možností je hlídání zajištěné pomocí babiček a dědečků, popřípadě i jiných členů rodiny.

Každé těhotenství zaměstnaných žen je velmi komplikovanou záležitostí. V ranném stádiu jde o riziko potratu či jiných zdravotních komplikací, a obav zaměstnavatelů, aby toho nebyly příčinou či obav z „překopávání“ směn, kvůli častým návštěvám u lékaře. V pozdějším stádiu jde o strach maminek, zda se vůbec pro ně nějaká pracovní pozice najde a nepřijdou o práci úplně.

Proto, milé maminky, zajímejte se včas u zaměstnavatele, co se bude dít po ukončení MD, abyste nebyly ve finále nepříjemně překvapeny.

A, Vy, milí zaměstnavatelé, pokuste se pochopit nejednoduchost situace matek dětí a pokuste se jim pomoci s návratem do pracovního kolotoče, např. upravením pracovní doby dle potřeb či zřízením podnikových školek, kterých je v současné době obrovský nedostatek. Pomůže to Vám i maminkám!

Těhotenství vs. zaměstnání – 1. část

Těhotenství vs. zaměstnání – 1. část

Ženy zářící štěstím a nadšením nad právě zjištěným těhotenstvím, v prvních okamžicích zcela vůbec nic neřeší.

Ale co když jste zaměstnány, a Váš zaměstnavatel, již tak nadšený nebude?

Pokud je Vaše zaměstnání fyzicky i časově náročnější a nejsou Vám ochotni v práci vyjít vstříc ve věcech, jako upravení pracovní doby i pracovní náplně, raději se dojděte poradit se svým gynekologem, zda by nebylo v zájmu Vás i Vašeho očekávaného miminka, odejít na nemocenskou.

Spousta zaměstnavatelů tomuto řešení dává i raději přednost. Bývají toho názoru, že je lepší nemocenská, než – li neustálé obavy, zda dotyčná „těhulka“, ráno na poslední chvíli nezatelefonuje svému nadřízenému, že je jí špatně a nebude moci nastoupit na směnu.

Těhulka může i nadále ale také pokračovat do doby běžně doporučované lékařem, a to, bez větších komplikací, jak pro ni, tak pro „šéfy“.

Po uplynutí rodičovské dovolené, musí maminky řešit další problém. Návrat do zaměstnání. Většinu předešlých dnů trávily maminky se svými ratolestmi, a nyní nadchází čas opětovného pracovního nasazení.

Některé maminky, které měly možnost pracovat i při mateřské dovolené, už takový velký problém adaptovat se do pracovního procesu většinou nemají.

Návrat do zaměstnání znamená spoustu komplikací pro obě strany. Zaměstnavatel musí uvolnit Vaši původní pozici, pokud ji po dobu Vaší MD obsadil jiným pracovníkem. Popřípadě pokud není již pozici aktuální, nabídnout jiné náhradní místo ve stejné platové třídě, jako místo před nástupem na MD.

Maminky ale musí řešit další problém. Co bude s Vašimi dětmi, zatímco Vy budete pracovat?

Nic nestíhám! Jsem na mateřské dovolené

Nic nestíhám! Jsem na mateřské dovolené

Také máte, milé maminky, neustálý pocit, že při mateřské dovolené vůbec nic nestíháte? Nejste v tom rozhodně samy!

Neustálý kolotoč začíná probuzením Vašich ratolestí, a ať už se jedná o novopočená miminka, nebo odrostlejší „raubíře“, vše probíhá téměř identicky. Nakrmit, přebalit a převléknout z pyžámek. U větších dítek přichází na řadu ranní hygiena, jako je omytí obličeje, ručiček a vyčištění zoubečků. Poté se se svými drobečky pomazlíte a pohrajete si s nimi.

Další náplní dne, je uvaření dobrého oběda, zatímco se Vám Vaši „prckové“ s radostí motají pod nohami. Při vaření leckterá maminka stihne ještě i umýt nádobí či nacpat špinavé plínky a zamazané oblečky do pračky. Když dovaříte, znovu miminka nakrmit a většímu naložit papání do mističek. Zkoušejte jim dávat do ručičky menší lžičku, aby se u nich co nejdříve vyvinul návyk papat samo. Ve školkách Vám pak za to jistě srdečně poděkují.

Po jídle „šup“ do postýlky a maminku následně čeká úklid, žehlení, pověsit prádlo a zaklidit rozházené hračky. Po probuzení opět přebalování, popřípadě odvedení na nočníček, hraní či dokonce vypravení se na dlouhou procházku. Takto Vám uběhne čas až do pozdních odpoledních hodin, kdy domů dorazí Vaše „drahá polovička“, a pokusí se děti zabavit nějakou prima hrou, abyste dodělaly domácí práce bez přeskakování přes dětské nožičky a ručičky.

Konečně nadchází čas spánku a Vás čeká zasloužený odpočinek a relaxace s Vašimi blízkými. Jenže spousta maminek nemá takové štěstí, mít partnera nebo rodiče, kteří by Vám se vším pomohly. Ty maminky, které takové štěstí mají, mohou za tuto pomoc děkovat, protože jinak by se z toho samy zcela jistě zbláznily. Máte totiž pocit, že vůbec nic nestíháte! I když se snažíte sebevíc nastolit v domácnosti určitý řád, Vaše ratolesti Vaše plány zcela jistě zhatí!

Takže, milé maminky, pevné nervy a hurá znovu do boje s domácností i dětmi! A hlavně najděte si čas samy pro sebe, ať máte, kde čerpat sílu a chuť do dalšího dne!