6:21 pm - Sunday September 27, 2020

Tag Archives: vzor

Supermani kolem nás – 2. část

Written by | 03.08.2013 | 0
Supermani kolem nás – 2. část Svůj velký podíl na sebereflexi dětí má i reklama. Je zde prosazován kult fyzické krásy, lidé jsou zde zdraví, silní a pružní a všichni nutí nám i dětem různé chemické berličky v podobě léků a různých preparátů, po kterých se budeme okamžitě cítit lépe a omládneme. Když vidí a vnímá všechny informace bezbranné dítě, pak je možné, že je bude nekriticky přijímat podle toho, co zrovna diktuje móda. Jediným způsobem, jak mohou rodiče své děti chránit před nekritickým přijímáním všech důležitých informací, které na ně sypou média, je jít vlastním příkladem. Děti se musí naučit řešit problémy a rodiče jim mohou poskytnout vzor, jak si mají v kritických situacích počínat. Děti

Supermani kolem nás – 1. část

Written by | 02.08.2013 | 0
Supermani kolem nás – 1. část Když se podíváme na televizi, posloucháme rádio, přečteme si noviny, máme pocit, že se svět skládá ze supermanů, superhrdinů, supermodelek, Barbie, Kenů,  multimilionářů a není divu, že se jim naše děti snaží aspoň trochu připodobnit. Hodně dětí svůj vzor ještě nemá a hledá ho. Ale hodně z nich je fascinováno svými idoly, kteří jsou médii prezentování jako extrémně hezcí, bohatí, chytří, vážení atd. Pak také děti, na které je vyvíjen takový tlak se snaží nezapadnout do davu a snaží se svou vizáží i osobností kopírovat svůj vzor, ať už je to Spiderman, Madonna, Eminem či další hvězdy. Autor obrázku: zoetnet Pokud chceme, aby se naše dítě zbytečně netýralo tím, že se stylizuje

Výchova dětí – 2. část

Written by | 31.07.2013 | 0
Výchova dětí – 2. část Tlak doby je neúprosný, všichni mají hodně kroužků, prezentují se na besídkách, vystavují svá dílka, mají koncerty. Je hezké své dítě nějakým způsobem začlenit a začít, ale nesmíme jeho den zaplnit množstvím aktivit a zapomnět na to, že je to pouze dítě, které si chce hlavně hrát. Nemusíme ho nechat jako dřevo v lese, ale taky zaplnit jeho den takovým množstvím aktivit, aby to hezky zvládlo a nebralo je jako obtěžující. Když má dítě dětský pokojíček, pak má prostor pro své vlastní já, pro to, aby byl dostatečně kreativní, aby se vyvíjel, sám byl schopen se zabavit, a taky jako každý dospělý potřebuje osobní prostor a místo sám pro sebe. Autor obrázku: USAG- Humphreys Když vedeme dítě

Výchova dětí – 1. část

Written by | 30.07.2013 | 0
Výchova dětí – 1. část Kdo miluje své děti, nemůže mít to srdce, aby je i vychovával. Dušan Radović Kdo své dítě miluje, ten jedná instinktivně – pak je láska, která ho vede, daleko lepší, než spousta moudra, které načte v knihách. Pokud si stanovíme zásady, které jsou pro nás důležité a které bychom rádi svému dítěti předali, pak buďme důslední a nedejme se obměkčit ani dítětem ani tím, že už se nám nechce, že už jsme unavení a nemáme chuť dál v tom pokračovat. Ono je jednoduché říct: Tak když nechce Maruška zdravit, tak ať tedy nezdraví. Ale v reálu se nám takové jednání vrátí jako bumerang. Učitelka i sousedky si budou stěžovat, koho jsme to vlastně vychovali, když ta naše Maruška neumí ani pozdravit. Autor

Podceňování se

Written by | 23.06.2013 | 0
Podceňování se Paul Cézanne Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně už od dětství říkali, že to bude hotový zázrak, stane-li se ze mě něco. Autor obrázku: Yortw Pokud nebudeme myslet pozitivně, pak vidíme vždycky pohárek z půli prázdný, kdežto optimista způli plný. Není dobré vidět věci černě, protože to může být počátkem všeho zlého v našem životě a tím taky můžeme negativně ovlivnit sebereflexi našich dětí. Když uslyší z našich úst na svou adresu zejména chválu, pak není třeba se divit, že samo budou chválu dále šiřit a bude o sobě mít kladné mínění. Pokud ovšem vidíme věc vždycky negativně a budeme tím směřovat výchovu našeho potomka, pak s největší pravděpodobností vychováme člověka

Jak vychovávat dítě k hodnotám

Written by | 18.06.2013 | 0
Jak vychovávat dítě k hodnotám Nejprve si musíme položit otázku: Co pro své ratosti vlastně chceme? Pokud necháme děti, aby se nabažily toho, co mají rády, vyberou si sledování televize, která je pro ně snadno dostupným společníkem. Také pojídáním pamlsků, které jedí místo pravidelného jídla, jim nenastavíme správný směr. Všechna naše snaha chce hlavně odhodlání a snahu přijmout fakt, že dětem je třeba se věnovat a musíme jim obětovat svůj volný čas a kus sebe. Rodina je místem, kde vznikají a budují se hodnoty. Proto jsou nezbytné některé organizační záležitosti. Systém, který vidí děti kolem sebe jim vnucuje hodnoty svou vychytralostí a silou. Rodiče ale musí vytvořit strukturu hodnotového systému, který v porovnání

Jak správně vychovávat své děti?

Written by | 06.06.2013 | 0
Jak správně vychovávat své děti? Don Bosco řekl: “Vícekrát se mě ptalo mnoho lidí, jaké užívám metody, když s takovým zdarem uvádím mládež na cestu ctnosti. Vždy jsem odpovídal: Preventivní systém a láska! Je to systém, který jedná s každým mladým člověkem jako s přítelem a takovým jej i činí. Ve snu, který se mi zdál v devíti letech, mi Paní, která mi poručila, abych se zamíchal mezi skupinu hrubých klejících chlapců, řekla: „Ne bitím, ale vlídností a láskou máš získat tyto své přátele.“ Místo chlapců byla přede mnou v té chvíli záplava divokých zvířat: kozlů, psů, kocourů, medvědů. A Paní řekla: „Zde je tvé místo. To, co teď uvidíš, budeš uskutečňovat dobrotou u mých dětí.“ V té chvíli

Vzdělávání a výchova dětí

Written by | 02.06.2013 | 0
Vzdělávání a výchova dětí Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů. Autor: Johann Gottfried von Herder Myšlenka tohoto německého spisovatele, filosofa a průkopníka preromantické estetiky v německu je velmi nosná a hluboká. Autor obrázku: Tom Hart Můžeme dětem zaplatit mnohé koníčky, chůvy, kroužky, záliby, ale pokud jim nevštípíme sami lásku a cit pro tyto aktivity, pokud nejsme sami zapáleni a pokud nevidí příklad a zapálení u svých rodičů, tak jim těžko budeme vysvětlovat, že fotbal je kolektivní hra, ve které se nejen vybijí, ale taky se naučí spolupracovat s hráči, vytvoří si kamarádství, posílí kolektivního ducha pokud my sami budeme od rána do večera vysedávat u počítače a křičet na ně kdykoliv se nás na něco

Být dobrou matkou

Written by | 31.05.2013 | 0
Být dobrou matkou   Autor obrázku: Oleg Sidorenko Být dobrou matkou je poslání, které by mělo naplňovat každou ženu, která se pro ně rozhodne. Novodobým trendem je být single a ve velkých městech naplňují tito jedinci velké procento, ale na vesnici, v tradičních rodinách, u křesťanů, zkrátka tam, kde se na svatbu nezanevřelo, tam se rodina pořád drží, má velkou vážnost a tradici. Tam je potom pro ženu samozřejmostí povinout dítě a pak se stát matkou. Ale onen přerod v matku je velmi bolestivý. Nestačí přijmout do rodiny dalšího člověka, ale podřídit se jeho biorytmu, návykům, bolestím, radostím, spánku. Maminka musí být laskavá, moudrá a vyrovnaná. Když je sama nerozhodná, podrážděná, přenáší svůj psychický stav