Specifické poruchy s předponou „dys“

By: Eye to Eye National

Na světě existuje mnoho nemocí a poruch, které mohou člověka různými způsoby omezovat. Avšak každá je trochu jiná, i v tom jak se projevují a i v tom, jak se s nimi lze vypořádat.

Dyslexie

Jednou ze specifických poruch, která začíná předponou dys, je právě dyslexie. Tyto nemoci se většinou projevují již od útlého věku, kdy má dítě problém s učením se říkadla, často komolí slova a má problém zapamatovat si čísla či dny v týdnu.

Pravdou je, že tohle by mohlo pasovat na většinu dětí, proto je to lépe pozorovatelné, když už jsou o něco větší. Například v době, kdy dítě nastupuje do školy a má problémy s výslovností, s rozdělením slov na slabiky a později také špatně vyslovuje či si upravuje dlouhá slova, plete si slova, která podobně vypadají či podobně znějí, což už je velmi nápadné. Dyslexie člověka může omezit, protože má většinou problém s pravopisem a ve většině případů má hrůzu z čtení nahlas.

Lze dyslexie vyléčit?

Dyslexie není neléčitelná, avšak nikdy se toho člověk nezbaví úplně. Nejdůležitější je, aby se na tuto nemoc přišlo co nejdříve, protože se dá lépe odstranit. A to tím, že se někdo bude dítěti věnovat, aby se zbavilo poruchy, mělo by hodně číst a zejména nahlas a nejlépe rodič by měl u něj sedět a opravovat ho a vysvětlit mu, proč tomu tak není. Stejně to je i s pravopisem, když budete odmalička dbát na své dítě a vysvětlovat mu každou pravopisnou chybu, tak bude donucen nad tím přemýšlet. Existují i různá centra, která se těmto dětem specificky věnují.

Dysgrafie

Další a velice blízká specifická porucha je dysgrafie. Tentokrát jde o poruchu psaní, podobně jako u předchozí poruchy, i tato se rodí již v útlém věku. A děti, které mají tuto poruchu, mají problém se psaním písmen, často si jednotlivá písmena mezi sebou pletou, a tak je ve slově zaměňují anebo si nepamatují tvar a vymyslí si vlastní tvary. Kromě toho se u dysgrafiků často setkáváme se psaním zrcadlově.

Lze dysgrafii vyléčit?

Dysgrafie je podobná nemoc a také má podobné řešení, přestože se jí nikdy úplně nezbavíme, tak ji lze aspoň omezit tím, že se dítěti budete věnovat a budete si s ním psaní často trénovat, aby si co nejvíce zapamatovalo, jak se co píše. Dobré je také vymýšlet nějaké podobenství k písmenům, aby to do jejich paměti lépe utkvělo, například, že písmeno A je střecha s klikou a podobně.

Další nemoci s předponou dys

Samozřejmě, že specifických poruch s předponou dys je daleko větší počet, avšak všechny jsou na stejném principu a všechny mají stejné řešení, jak se jich lze zbavit. Zde patří například dyskalkulie, která se projevuje problémem s počítáním a učení se matematiky, dále také dysortografie, které se soustředí na problém mezi krátkými a dlouhými souhlásky a mnoho dalších.

Specifické poruchy jsou častým problémem, proto se jich nemusíme obávat, navíc je to porucha, kterou umíme zmírnit na minimum.