Když dítě zlobí

By: epSos .de

Každý z nás se snaží být tím nejlepším rodičem a doufá, že se mu to i podaří. Ještě než se rodiči staneme, máme utkvělé představy o tom, že budeme rodiči dobrými a že výchova dětí není až tak těžká. Často se v této fázi pozastavujeme nad tím, jak ostatní děti zlobí a že si s nimi jejich rodiče nedokážou poradit. Nechápeme, jak je to možné. V momentě, kdy už sami rodiči jsme, pak řešíme často opačný problém. Nevíme si sami rady s tím, co dělat, když dítě zlobí. Přichází pocity selhání a řešení, zda to, co děláme je správné, či nikoliv a přemýšlíme, kde jsme vlastně udělali chybu.

Nezoufejte, je to normální jev

Malé děti se skutečně velmi často vztekají a důvod je ten, že neumějí vyjádřit své emoce jinak, než tímto způsobem. Pokud se dítě neprojevuje, tak je něco špatně. V pozdějším věku pak bude zakřiknuté a nebude umět říct, co chce, či nechce. Bude uzavřené do sebe.

Vztekáme se i my dospělí, a to už jsme ve věku, kdy sami sebe dokážeme ovládat mnohem více. Při výchově buďte důslední, nikdy nedovolte svým dětem to, co jste jim jednou zakázali. Pak by vaše slova neměla žádnou váhu a dali byste tak své ratolesti prostor k tomu, aby vás ovládala. Období vzdoru vzniká ve věku okolo dvou let dítěte. Další pak nastává v pubertě.

V tomto období pak vaše dítě začne opět zkoušet to, kde jsou hranice a co vše si k vám může dovolit. Oba rodiče by měli být sehraní a to, co zakáže jeden, by rozhodně neměl povolit druhý. Někdy je to ale těžké, obzvláště, když jsou rodiče rozvedení, nebo spolu nežijí a oba rodiče se snaží být lepší, než ten druhý a povolují dětem více, než by měli jen proto, aby v jeho očích byli za toho lepšího. Když dítě zlobí, tak je to tím, že postrádá určitý řad ve svém životě, nebo že je doma něco špatně. Denní režim, by rozhodně mel mít svůj řád a mělo by vše fungovat stejně každý den tak, jak je dítě zvyklé.