Rodiče a jejich starost o děti

Rodiče a jejich starost o děti

Je dáno přírodou, že každý rodič, zejména matka, je velmi pevně citově vázána na své potomky. A i když s nimi zrovna v současné chvíli nemá nejlepší vztahy, téměř vždy by jim pomohla, kdyby bylo nejhůř.

Autor obrázku: zoetnet

Někteří rodiče, zejména opět matky, ovšem svou péči přehánějí, a tak dochází u dítěte nejenom k vyčlenění z kolektivu jeho vrstevníků, ale dokonce i ke změně názoru na ostatní lidi – kvůli opičí lásce se budou Vašim dětem akorát posmívat. V životě to pak nebude mít lehké a už jen velmi těžko dokáže změnit názor na ostatní.

Budou to mít těžké

Jak už je zmíněno v úvodním odstavci, opičí láska škodí. To si ovšem rodiče neuvědomují, a tak si i nadále myslí, že dělají pro své děti maximum. Očekávají, že to děti ocení …chápání dětí je ovšem někde úplně jinde, než by si dospělí představovali, a tak není dobré na ně klást příliš vysoké nároky.

Jednou to jistě ocení …ale jen velmi těžko to bude v 5-ti, v 10-ti, anebo snad v 15-ti letech. Ovšem tak či tak, opičí lásku rozhodně neocení nikdy a až si to plně uvědomí, může dojít i k rozpadu Vašich vztahů, neboť budou vinit za společenskou nepřízeň v první řadě Vás!

Chtějí jen to nejlepší

Autor obrázku: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Nesmíme mít rodičům za zlé, že chtějí pro své děti to nejlepší. Každý rodič dělá věci po svém, má jiné zvyky a metody, a tak nelze určit, zdali je to skutečně to nejlepší. Často rodiče raní, když jim jejich dítě řekne, že rodiče její kamarádky dělají něco takhle a že by chtěli, abyste to tak udělali také. Berou to tak, že ti druzí rodiče to jejich dítě učí jinak. To ovšem nemusí být pravda, protože dítě se tak mohlo rozhodnout úplně samo.

Více metod

Stejně jako má každý jinou chuť, stejně tak tomu může být i u metod či postupů při výchově dítěte. Ne na každého platí to či ono a ne každému se líbí přístup, který praktikujete. Každé dítě může mít rozdílné návyky a potřeby, a tak bychom je neměli nutit do něčeho, co jde proti jejich osobnosti, ale měli bychom mít spíše ke každému z dětí individuální přístup, byť to jde někdy velmi těžko.