Školní sběr

Školní sběr

Nebuďte překvapeni tím, až za Vámi vaše dítko přijde ze školy s tím, že bude potřebovat různé věci pro pořádání školního sběru.

Může se například jednat o:

  • sběr papíru a lepenky
  • pomerančovou kůru
  • drobný elektroodpad
  • oblečení pro charitu
  • humanitární pomoc
  • použité baterie
  • víčka z PET lahví

Některé školy mezi sebou dokonce soutěží, kdo nasbírá nejvíce školního sběru. Je to ale bohulibá činnost, která nejenže pomůže škole, samotnému dítěti ale i konečnému odběrateli sběru.

Autor obrázku: Steven Depolo

Škole může například sběr papíru a lepenky pomoci z finanční stránky. Za utržené peníze lze nakoupit mnoho školních potřeb. Vašemu dítku tato pomocná školní činnost zase zvedne sebevědomí, protože například u sběru víček z PET lahví, pomáhají tím lidem s různým zdravotním postižením a omezením.

Za utržené peníze se totiž těmto lidem dají pořídit různé zdravotní pomůcky, jako elektrické vozíčky, polohovací postele a mnoho dalších, pro ně běžně finančně nedostupných a přece velmi důležitých pomůcek, které jim usnadňují běžný život.

Sušená pomerančová kůra zase slouží k výrobě různých léků a kosmetiky.

No a co se týče například humanitární pomoci v období nějaké nepředvídatelné katastrofy, jako povodeň, nebo pomoc méně vyspělým vývojovým zemím, pak jistě každý činnost této školy i jednotlivců v ní, ze srdce ocení.

Vždy se tu projevuje jakási zpětná vazba mezi těmi, kdo sběr schraňují a těmi, kdo v konečné fázi využívají, ať finanční pomoc tak i tu věcnou.

Takže, milý rodičové, i Vy jste kdysi v mládí nosily školní sběr, a proto i Vaše děti v této činnosti s nadšením podporujte. Pomůže to nejen Vašemu vzájemnému vztahu, ale i mnoha milionům lidí kolem Vás.