Pochování basy

By: Leah Tautkute

Lidé, kteří bydlí na malých vesnicích, kde se dodržují tradice, zcela jistě vědí, co pochování basy znamená. Avšak existuje mnoho lidí, kteří nevědí, co to znamená. Možná si pod tím přestavují různé pojmy a zážitky, ale jen málokdo to ví s jistotou.

Co je to pochování basy?

Jedná se o tradiční vesnickou společenskou akci. Pochování basy by podle tradic mělo být ukončení plesové sezóny, proto by se také mělo konat, až proběhnou v dané vesnici všechny plesy.

Jak pochování basy probíhá?

Tradičně to bývalo, že nejprve byla klasická zábava, kde se tančilo a až poté se pochovala basa a s tímto vystoupením šli lidé domů. Avšak tato tradice se trochu přizpůsobila lidem, protože většina z nich se těší hlavně na vystoupení a ne všichni, zejména pokud jde o starší lidi, vydrží dlouho do noci, aby si na to počkali, proto je to naopak a začíná se vystoupením. Když skončí přednes, tak lidé to mohou oslavit a zároveň si naposledy užít taneční zábavy.

Jak vystoupení vypadá?

Nejprve se připravuje stůl a svíčky, což má navodit smuteční atmosféru. Potom jde průvod, kde vepředu jsou většinou dva hlasatelé, z toho jeden kropí svatou vodu na všechny okolo. Za nimi je starý muž, který veze basu (basu jako hudební nástroj) a pak jde zástup starších plačících žen, které drží svíčky. Tento průvod obejde celý sál a potom položí basu na stůl. A pak je vrchol večera, který je v rukou dvou hlasatelů. Ti začnou přednášet předem připravenou básničku, kterou trochu zhudební.

Čemu se tato básníčka týče?

Kromě toho, že se chtějí rozloučit s plesovou sezonou, tak pochování basy také znamená shrnutí všeho, co se za daný rok událo. A vzhledem k tomu, že je to vesnická zábava, tak je to vždy humorně pojato, aby se lidé trochu pobavili. Nejprve jsou připomenuty nové věci ze světa, které se za daný rok udály, pak z naší republiky a nakonec přijde to, na co se většina nejvíce těší. Jde o novinky, které se staly u obyvatelů dané vesnice. Někdy jsou kladné, někdy negativní, ale vždy s vtipem a pojaty, tak aby se to nikoho nedotklo, jen ať to všichni berou s humorem.

Kde mohu tuto akci navštívit?

Pravdou je, že pochování basy se již tolik neslaví jako před léty, takže mnohdy je dost obtížné dostat se na tuto akci. Ale stále existují malé vesničky, které to pořádají. Avšak pravdou je, že pokud půjdete do cizí vesničky, tak tam ty lidi nebudete znát a pak se může stát, že ten humor nepochopíte, ale aspoň si užijete ten ze světa a z republiky.

Jak se mám na takovou akci obléct?

Přestože jde o společenskou akci, tak nemusíte vytahovat vaši večerní robu. Na pochování basy můžete přijít normálně v riflích s nějakou pěknou blůzou, prostě tak ať se cítíte pohodlně.

Pochování basy je opravdu krásná tradice, která pobaví snad všechny věkové kategorie.