Zvláštní školy

Zvláštní školy

Kde-kdo si mylně myslí, že děti navštěvující zvláštní školy, jsou něčím méněcenní nebo dokonce hloupí. Omyl je pravdou. Mnohdy tyto školy navštěvují velice inteligentní a nadané děti. Ale mívají nějaký druh poruchy učení. Třeba dyslexii, dysgrafii a další jiné.

Někdy se jedná i o hyperaktivní děti, které se jen velmi těžko soustředí – porucha pozornosti.

Autor obrázku: Cali4beach

Může se však také jednat pouze o to, že v běžných základních školách se probíraná látka učí velmi uspěchaně a děti nestíhají pochopit veškerou učební látku.

Bohužel v dnešní době se učitelé snaží v jedné vyučovací hodině probrat i více než jednu učební látku, a ani není příliš času na opakování a podrobnější rozebírání, takže děti dostávají špatné známky, nebo jsou dokonce nuceni ročníky opakovat, protože propadnou – někdy i opakovaně.

Také Vy, rodiče, kteří jste těmito zvláštními školami prošli, ve vzteku porovnáváte: „To víš, já přece vychodil/a jen zvláštní školu a nejsem tak chytrý/á jako kdybych chodil/a do normální školy.“

Nepodceňujte sebe ani Vaše děti, pokud je budou muset navštěvovat. Není to žádná ostuda a podceňování hlavně u dětí, bude spíše podkopávat jejich sebevědomí. Učivo na těchto školách je stejné, jako na jakékoliv jiné „základce“, pouze se vše probírá s určitými ohledy na potřeby a poruchy jednotlivých žáků a hlavně pomaleji.

Dnes se již tolik nebere zřetel na to, zda dítě vychodilo tu či onu školu, protože při nástupu do zaměstnání se bere větší ohled na to, zda mají výuční list či maturitní vysvědčení. Proto, pokud Vaše dítě tu zvláštní školu navštěvuje, mávněte jen rukou nad „škarohlídy“ a snažte se Vaše děti podpořit všemi možnými i nemožnými způsoby.

Škola je škola a ten kdo se posmívá, nemá asi všech pět pohromadě.