Učitel si zasedl na mé dítě – 1. část

Jsou děti, které mají učitelé rádi a pak jsou i takové, co jsou u učitelů méně oblíbené a sem tam se najde i dítě, které učitel vyloženě nemá rád a pak mu může jeho hodiny velmi znepříjemnit. Z jakých důvodů učitel nemá rád mé dítě?

Vyrušování v hodinách

Je to první otázka, která vás napadne hned potom, co zjistíte, že si na vaše dítě nějaký učitel zasedl. Důvodů může být mnoho. Prvním z nich může být, že dítě v jeho hodinách nedává pozor. Žádné dítě ale nevydrží celou hodinu být pořád v klidu bez jakéhokoliv vyrušení a v neustálém pozoru.

Navíc by měl učitel brát ohledy, že je to dítě, takže pokud chce, aby vydrželo co nejdéle dávat pozor, tak by ho měl nějak zaujmout anebo mu dát nějaký úkol, tak aby dítě mělo něco na práci a nemělo čas na vyrušování. Samozřejmě pokud rodič ví, že má jeho dítě problém dávat pozor, tak je částečná chyba i na něm, protože by měl svému dítěti vysvětlit, jak se má chovat a proč, a tak by se mělo naučit vydržet, ale také je vina i na učiteli, který by si měl vybudovat respekt a dítě uměl usměrnit.

Nepravidelná školní docházka

Dalším důvodem může být, že je vaše dítě často nemocné, tudíž bývá často doma. A učitel má pak pocit, že to dítě školu zanedbává a tak má i méně znalostí. Ale pokud je dítko opravdu nemocné, zodpovědný rodič jej nemůže poslat do školy už jen pro to, aby nenakazilo ostatní děti.

Nedostatek sympatie

A pak může učitel zanevřít nad vaším dítětem jen kvůli tomu, že mu není sympatické, že dítě nemusí sdílet stejný názor. Či učiteli nesedí jeho charakter nebo dokonce se mu nemusí líbit vzhledově. Nebo kvůli tomu, že se učitel z nějakého důvodu nepohodne s rodičem. A to už se vina klade zejména na učitele, protože by měl být ke všem dětem stejně objektivní a jeho chování k dítěti nesmí nijak ovlivnit vzhled dítěte.

Příklad nevhodného chování učitele k dítěti, jen díky vzhledu, a zcela výjimečně jde o krásu:

Na zdravotnické škole se jeden rok objevila třída, kde nebyl ani jeden chlapec. Dívky, které tady studovaly, byly normální děvčata jako každá jiná, kromě jedné, co byla velmi krásná. Dokonce měla předpoklad jít do modelingu, ale sama takovou možnost odmítla, už jen proto, aby jí učitel nedělal ještě větší peklo. Už před touto nabídkou jí neustále urážel řečmi, že krásné holky to mají všechno jednodušší, že nemusí nic udělat a všichni se kolem nich budou točit. A že on jí nenechá, aby se spoléhala jen na svůj vzhled a že chce od ní vidět nějaký výkon. Ale přestože se dívka snažila, jak jen mohla, velmi tvrdě se učila, tak on jí osočoval, že jí poradil spolužák, protože se mu líbí. A když jí zkoušel a věděl, že to umí, tak začal vytahovat věci, s kterýma se ani nezmínil a podobně. Bohužel tato dívka nebyla ta, která by vyřvala do světa, že si na ní někdo zasedl a nechtěla to nijak řešit ani doma s rodiči a už vůbec ne ve škole. Až to nakonec došlo do takových mezí, že se rozhodla přestoupit na jinou školu.

Tak jak takový případ řešit?

První věc je, abychom to probrali se samotným dítětem. Je důležité, abychom na danou věc znali názor našeho dítěte. Samozřejmě všichni myslíme na to, abychom svému dítěti neublížili, protože se může stát, že když to jako rodič půjdete řešit do školy a neporadíte se svým dítětem, tak nejen, že ho můžete zesměšnit, což přispěje tak maximálně k tomu, že sám může tuto situaci zapřít, ale také ho můžete zklamat, že takovou situaci řešíte bez něho.

Ale na druhou stranu je dobré to řešit? Je jasné, že žádný rodič nenechá, aby si někdo bezdůvodně zasedl na jeho dítě, ale na druhou stranu mu může způsobit ještě horší nadělení, protože jestli ostatní učitelé zjistí, že do školy přijde rodič a začne tam řešit problém (a nedej bože takové dítě bude mít problém s kázní), tak se nad tím tito učitelé mohou pozastavit a pak se na něj budou dívat jinak. Anebo se také může stát, že to třeba ostatní učitelé budou ignorovat, ale ten, kterého se ho týče se místo nějakého zlepšení, začne ještě více bouřit a dítěti může udělat daleko větší problémy právě proto, že ze sebe udělalo chudáčka a zatáhlo do toho i rodiče.

Samozřejmě by to mělo fungovat tak, že pokud se takový psychický nátlak opravdu prokáže, tak by měl být učitel potrestán, aby se to dál neopakovalo. (ale také to může být i pro dospělého člověka, jako je třeba i učitel k motivaci pomsty, kdy právě toho žáka bude za to drtit)

A pak je otázka, zda má do toho rodič dále zasahovat, velmi těžká.

Nejlepší by bylo, aby se dítě samo prosadilo a ukázalo učiteli, že není takové, jak si učitel myslí a že má na to, co po něm požaduje, i když je třeba méně krásné, než jeho vrstevníci, či má problém s kázní a podobně. Ale pak se tu ukáže problém, že ne všechny děti se takto dokážou postavit. Protože učitel se zaměří na děti, co jsou introverty a pak se tyto děti raději nechají týrat, než aby se bránily.