Školkové akce

Každá mateřská školka se snaží zpestřit svůj výukový program o různé sportovní a společenské akce. A to ať jsou to již různé olympiády zaměřené na sport, zručnost či účast na divadelních představeních.

A co to znamená pro Vás, rodiče?

Co se týče oněch olympiád a sportovních akcí, pro Vás, rodiče, to znamená vybavit Vaše dítko vhodným sportovním oblečením a popřípadě lahví s pitím.

Autor obrázku: Magic Nights Book

U divadelních představení se sice většinou nemusíte zabývat tím, do čeho Vašeho potomka oblečete, ale bude Vás to rozhodně stát nějaké finance. Obvykle se totiž tato představení konají přímo v prostorách školky. Většinou se však naštěstí jedná o přijatelně zanedbatelné částky, které příliš nezatěžují Váš rodinný rozpočet.

Některé mateřské školky vybírají od rodičů poplatek na divadlo pár dní před jeho konáním, ale mnoho školek je toho názoru, že pro všechny zúčastněné strany je pohodlnější a praktičtější, pokud se s rodiči dohodnou na zaplacení určité částky peněz do tzv. Fondu, z něhož pak odečítají jednotlivé částky za jednotlivá divadla. Paní učitelky (učitelé) pak nemusí totiž žádat rodiče o drobné a rodiče se zase nemusí přehrabovat v peněženkách a pracně tyto drobné hledat.

Školky si dokonce vedou přesné záznamy o tom, zda se určité dítko dané akce zúčastnilo a v případě, že ano, potřebnou částku z celkové sumy odečtou. V případě, že dítko v době divadla není přítomno ve školce, převede se mu tato částka na další podobnou akci.

Pokud je zjištěno, že ve fondu není dostatečné množství peněz na pokrytí dalších akcí, neprodleně jsou o tom rodiče informováni za účelem dodání dalších finančních prostředků.

Velmi často se také stává, že školka obohacuje dětský program i mimo prostory mateřské školky. Navštěvují různé výstavy, planetária, a pokud má někdo z rodičů možnost zařídit nějakou zajímavou exkurzi, pak to školka jen uvítá. Často se stává, že celá třída se vypraví na prohlídku nějaké hasičské zbrojnice, policejní stanice či dokonce na prohlídku nějakého podniku, jež se například zabývá výrobou hraček nebo školních pomůcek.

Takovéto mimo výukové aktivity, nejenže obohatí děti o nové zážitky, legraci, ale také se mohou dozvědět zajímavé nové věci o dané organizaci.

Rozhodně se snažte, milý rodičové, aby Vaše děti o tyto akce nebyly připraveny. V žádném případě jim to neublíží a pro ně, je to obrovský zážitek a poznání něčeho nového a mnohdy i nepředstavitelného. Dozajista Vám za to budou Vaši potomci velice vděčni.