Mateřská dovolená 2014 kalkulačka

By: Bob Whitehead

Mateřská dovolená souvisí s porodem, výbavičkou a péčí o narozené dítě. Většina lidí se mylně domnívá, že mateřská dovolená je pro matku opravdu dovolenou. Opak je pravdou pobyt ženy doma s dítětem bývá sice označován, jako mateřská dovolená, ale je to velice zkreslené. Žena pečující o narozené dítě neprožívá dovolenou, ale prožívá spoustu starostí a radostí.

Mateřskou dovolenou upravuje Zákoník práce. Mateřská dovolená patří do skupiny důležitých osobních překážek v práci. Po skončení mateřské dovolené na ni může navázat po žádosti zaměstnankyně rodičovská dovolená. Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni pouze po dobu 28 týdnu. Pokud se narodí dvě více dětí, doba mateřské dovolené se zvyšuje na 37 týdnů.

S mateřskou dovolenou souvisí i mateřský příspěvek, nebo nepřesněji peněžitá pomoc v mateřství. Uvedené dávky patří mezi nemocenské dávky vyplácené z nemocenského pojištění. Mateřská dovolená 2014 kalkulačka umožňuje výpočet mateřské. Mateřská dovolená 2014 kalkulačka je tedy nástroj, který slouží k informativnímu výpočtu výše mateřské dovolené.

Mateřská dovolená 2014 kalkulačka se nachází na internetových stránkách. Vypadá takto:

Kalkulačka – mateřská dovolená 2014

Hrubá měsíční mzda 25 000 kč

Počet narozených dětí 1 dítě

Výpočet

Spočítat – Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1. dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí

Podmínky pro přiznání nároku na mateřskou dovolenou se v roce 2014 nijak výrazně nemění. Od 1. 1. 2014 došlo pouze k úpravě redukčních hranic. Tyto redukční hranice se používají pro výpočet výše mateřského příspěvku. Redukční hranice se od 1. 1. 2014 zvýšili takto:

  1. redukční hranice se zvýšila o 2 Kč z 863 Kč na 865 Kč
  2. redukční hranice se zvýšila o 3 Kč z 1 295 Kč na 1 298 Kč
  3. redukční hranice se zvýšila o 6 Kč z 2 589 Kč na 2 595 Kč

Jinak platí stále stejné podmínky:

→ nárok na mateřskou má zaměstnanec, pokud v posledních dvou letech bylo placené nemocenské pojištění alespoň 270 dní.

→ nárok na mateřskou má i OSVČ, pokud splní podmínku 270 dní placeného nemocenského pojištění za poslední dva roky, a současně pokud bylo nemocenské pojištění placeno nejméně 180 dní v posledním roce před podáním žádosti o peněžitou pomoc v mateřství.

Vypočet peněžité pomoci v mateřství se provádí obdobně jako u ostatních nemocenských dávek. I pro mateřskou je rozhodující denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se stanovuje z hrubé mzdy – počítá se průměr za posledních 12. měsíců. Vyměřovací základ pro výpočet mateřské se potom dále redukuje.

Stanoveny jsou tři redukční hranice, které jsou uvedený výše v článku. V první redukční hranici se na rozdíl od ostatních nemocenských dávek započítává 100% denního vyměřovacího základu.