Jak si získat autoritu u dítěte

By: Graeme Maclean

Správná výchova je otázkou, kterou řeší spousta rodičů. Pravidlo na to, jak děti správně vychovat, ale neexistuje. Co dělat, abychom u dětí získali autoritu?

Samozřejmě, že jsou lidé, kteří mají přirozeně větší autoritu a pak jsou tací, kteří ji moc nemají. Vypěstovat si autoritu je ale mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. Můžete se k dětem chovat jako ke kamarádům, ale oni vás nesmí brát jen jako toho kamaráda, ale musí z vás v určitých situacích cítit respekt. Nicméně získat si respekt je velice těžké.

Děti jsou prozíravé a vaše slabé stránky prokouknou. Kamarádský vztah je ale asi to nejjednodušší, protože tímto způsobem se vám dítě mnohem více otevře a nebude před vámi tajit věci, které by normálně nepřiznalo.

Sebedůvěra je důležitá

Samozřejmě nečekejte, že vás bude mít rádo každé dítě, protože nikdy se nezavděčíte nebo nezalíbíte každému. Vždy se najde někdo, kdo na vás bude mít odlišný názor od ostatních. Proto, aby z nás autorita vyzařovala, je třeba mít sebedůvěru. Ta je velmi důležitá proto, abychom si uměli prosadit to, co chceme.

Jen těžko budeme dítě přesvědčovat o tom, že by nás mělo poslouchat, když budeme mluvit potichu, schovávat se za něco a řešit to, jestli se při rozhovoru například neztrapníme. Není nutné křičet, i když toto si spousta lidí myslí a za tím si také stojí. Pokud budete hluční a budete působit jako diktátor, tak dosáhnete spíše toho, že budete neoblíbení a tak by to být nemělo.

Nekřičte

Křikem si určitě nepomůžete. Když už máte pocit, že se neovládáte, tak raději odejděte a v klidu si promyslete co dál. Lidem i dětem kolem vás naslouchejte a nebuďte k nim lhostejní. Nikdy nebuďte k dětem uzavřeni. Pokud mají nějaký problém, anebo s vámi o něčem chtějí mluvit, tak je vyslechněte. Musí vědět, že ve vás mají oporu, ale tuto oporu je třeba poslouchat.

Získat si autoritu není otázkou pár dní, ale je třeba na tom hodně pracovat.