Jak si získat autoritu u dítěte

By: Graeme Maclean

Správná výchova je otázkou, kterou řeší spousta rodičů. Pravidlo na to, jak děti správně vychovat, ale neexistuje. Co dělat, abychom u dětí získali autoritu?

Samozřejmě, že jsou lidé, kteří mají přirozeně větší autoritu a pak jsou tací, kteří ji moc nemají. Vypěstovat si autoritu je ale mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. Můžete se k dětem chovat jako ke kamarádům, ale oni vás nesmí brát jen jako toho kamaráda, ale musí z vás v určitých situacích cítit respekt. Nicméně získat si respekt je velice těžké.

Děti jsou prozíravé a vaše slabé stránky prokouknou. Kamarádský vztah je ale asi to nejjednodušší, protože tímto způsobem se vám dítě mnohem více otevře a nebude před vámi tajit věci, které by normálně nepřiznalo.

Sebedůvěra je důležitá

Samozřejmě nečekejte, že vás bude mít rádo každé dítě, protože nikdy se nezavděčíte nebo nezalíbíte každému. Vždy se najde někdo, kdo na vás bude mít odlišný názor od ostatních. Proto, aby z nás autorita vyzařovala, je třeba mít sebedůvěru. Ta je velmi důležitá proto, abychom si uměli prosadit to, co chceme.

Jen těžko budeme dítě přesvědčovat o tom, že by nás mělo poslouchat, když budeme mluvit potichu, schovávat se za něco a řešit to, jestli se při rozhovoru například neztrapníme. Není nutné křičet, i když toto si spousta lidí myslí a za tím si také stojí. Pokud budete hluční a budete působit jako diktátor, tak dosáhnete spíše toho, že budete neoblíbení a tak by to být nemělo.

Nekřičte

Křikem si určitě nepomůžete. Když už máte pocit, že se neovládáte, tak raději odejděte a v klidu si promyslete co dál. Lidem i dětem kolem vás naslouchejte a nebuďte k nim lhostejní. Nikdy nebuďte k dětem uzavřeni. Pokud mají nějaký problém, anebo s vámi o něčem chtějí mluvit, tak je vyslechněte. Musí vědět, že ve vás mají oporu, ale tuto oporu je třeba poslouchat.

Získat si autoritu není otázkou pár dní, ale je třeba na tom hodně pracovat.

Přísnost

Přísnost

Hodně dětí se doma potýká s velmi přísnými rodiči. Problém však mezi dětmi a rodiči může vyvstat, pokud to rodiče se svou přísností až moc přehání. To pak takovéto děti dělají úplný opak toho, co se od nich očekává.

Autor obrázku: RichardBH

Budou ještě více projevovat svou rebelii, místo toho, aby své rodiče náležitě respektovali a zároveň jim projevovali i náklonnost a lásku, tak jak by to mělo být ve všech rodinách s dětmi .

Pokuste se být k Vašim dětem tolerantní,vždy ochotni vyslechnout pocity i názory těch nejmladších. Přehnanou přísností vůči Vašim potomkům vůbec ničeho nedosáhnete, spíše naopak. Hledejte přijatelný kompromis výhodný pro obě strany . Čím více budete dětem zakazovat, tím více se bude projevovat jejich svéhlavost a paličatost.

Budou se snažit dosáhnout svého cíle za každou cenu a půjdou třeba i „hlavou proti zdi“. Ječení, křik, slzy, zákazy i příkazy, stejně jako tresty, Vám zaberou možná jen zpočátku, ale pak si dítě „postaví hlavu“, a udělají pravý opak toho, co mají .

Určitá přísnost musí být, ale s mírou. Pak se dozajista dokážete navzájem respektovat a Vaše soužití v jedné domácnosti bude podstatně jednodušší . Přehnaná přísnost rodičů totiž může snadno vést i k tomu, že se Vás Vaše děti začnou bát! A to je to nejhorší, co se může stát! Budou se obávat za Vámi přijít, pokud by na nich něčím či někým bylo spácháno příkoří, nebo i s tím, že dostali ve škole špatnou známku.

Vše může „nabobtnat“ do takových rozměrů, že budou odmítat chodit i domů, a problémový vztah s rodiči začnou děti řešit nesprávným a nebezpečným způsobem.

  • Drogy
  • Alkohol
  • Poruchy příjmu potravy
  • Sebepoškozování
  • Vlastní agresivitou vůči svému okolí
  • Hazardem
  • Krádežemi atd.

I Vy, rodiče, musíte respektovat Vaše potomstvo, aby se projevila zpětná vazba. Svým jednáním srážíte sebevědomí Vašich děti a oni pak mohou začít reagovat nepřiměřeně.

Proto, milý rodičové, přísnost – ANO, ale s mírou. Mluvte s Vašimi dětmi a chovejte se k nim, tak, jak chcete, aby se děti chovaly k Vám!