Děti blízko od sebe – co vás čeká?

Rozhodli jste se pro dvě děti blízko od sebe, nebo tuto možnost zvažujete? Nebo jste podruhé těhotná a termín porodu nebude daleko od prvních narozenin vašeho prvního dítěte? Co můžete od života s blízko narozenými dětmi čekat a na co se připravit?

Sourozenci s rozestupem 1–2 roky

Rodiče dnešních malých dětí mají možnost čerpat rodičovský příspěvek, tedy sociální dávku, kterou pobírají po rodičovské dovolené, i kratší dobu než dříve obvyklé tři roky, rodič si může sám určit, jak dlouho se chce o dítě starat. Platí úměra, že čím kratší čerpání rodičovského příspěvku, tím vyšší měsíční dávka (do max. výše 11.500,– / měsíc) – pro řadu rodičů se tohle stává důležitým argumentem, proč se rozhodují pro druhé dítě brzy po tom prvním.

Dětí, které se rodí rychle za sebou, přibývá. Důvody nejsou jen ekonomické – pokud jde o plánovaný krok, může se týkat matek, které nechtějí ztratit kontakt se svým zaměstnáním na dlouhou dobu a které si zároveň přejí mít dvě děti. V řadě případů se však samozřejmě jedná o neblaze proslulý antikoncepční účinek kojení.

Jaká specifika má péče o dvě děti podobného věku?

Odlišností od běžného režimu, kdy se sourozenci rodí po třech a více letech, je hned několik, vezmeme je chronologicky.

Jedno těhotenství za druhým

Dvě těhotenství brzy po sobě kladou obrovské nároky na dobrou životosprávu matky – pokud matka nemá zajištěnou kvalitní výživu, vystavuje se vyššímu riziku vážných onemocnění v pozdějším věku, například osteoporózy. Pokud navíc otěhotní ještě při kojení, živí de facto dvě děti najednou a sebe sama.

Náročnější také může být skloubit péči o malé dítě s těhotenstvím – nemluvněti těžko vysvětlíte, že byste ho neměla zvedat.

Už jsme čtyři

Dítě mladší dvou let na příchod sourozence těžko adekvátně připravíte. Na rozumové úrovni událost ještě nepochopí a zažije nevyhnutelně citový šok. Rodič, který mu doteď věnoval bezvýhradnou pozornost, ji dále dělí mezi něj a jiné dítě.

Překonat tuto rivalitu mezi sourozenci, zapříčiněnou pocitem odsunutí na druhé místo, lze snad jen neskonalou trpělivostí a cílenou snahou věnovat se staršímu dítěti, kdykoli je to možné. Uvědomte si, že druhé dítě jste si pořídili vy, a vaše prvorozené se s tím musí vyrovnat.

Těch peněz…

Nezanedbatelným aspektem blízko narozených dětí je finanční stránka. Výdaje na dvě věkově blízké děti se podobají výdajům na dvojčata, sotva doplatíte jeden koloběh očkování, začínáte s druhým, jedno dítě přestane nosit pleny a už je kupujete pro novorozence.

Kam s nimi

Problém může nastat i v případě cestování s kočárkem. Pokud mluvíme o dětech do 18měsíčního rozestupu, není zpravidla použitelné velmi oblíbené řešení ve formě stupínku za váš původní kočár. Zaprvé tak s malým dítětem nedojedete daleko, protože se zkrátka začne pouštět rukojeti, a zadruhé bude mít problém se vůbec na stupínku udržet.

Pokud budete mít děti ještě s menším rozestupem, zpravidla vás nemine nějaký z typů tandemových kočárů. Počítejte s vyšší investicí a menším komfortem pro obě děti – několikahodinové procházky se rázem stanou minulostí. Nehledě na to, že děti rostou, přibývají na váze a samotný kočár také něco váží, takže se může klidně stát, že do kopce potlačíte okolo padesáti kil, což má k procházkové idyle opravdu daleko.

Kde budou spát

Dalším obvyklým problémem, s nímž se potýkají rodiče blízko narozených dětí, je místo ke spánku. Řada malých dětí ještě v roce a půl spí v postýlce se svými rodiči, a přiznejme si, příchod sourozence není nejlepší okamžik, kdy je z ložnice odsunout do dětského pokoje.

Pokud necháte obě postýlky v jedné místnosti, hrozí, že se děti budou vzájemně budit a nevyspí se ani jedno. Řešením je starší dítě s dostatečným předstihem před porodem naučit spát v jiné místnosti a malé dítě mít u sebe, dokud se nepřestane v noci budit.

Jak skloubit potřeby obou dětí

Zdaleka nejnáročnější bývá otázka, jak skloubit potřeby obou dětí. Takto malé děti jsou ještě poměrně nesamostatné a budou potřebovat vaši pomoc ve všech obvyklých činnostech. První dítě se bude učit jíst samo, zatímco druhé budete kojit. Prvorozený bude vytrvale zkoušet, co obnáší nočník, a druhé se bude dožadovat vaší pozornosti nebo přesněji prsu. Jedno dítě naučíte chodit na záchodovou mísu a druhé budete učit na nočník, jak utřete zadečky oběma najednou? Starší dítě si bude samozřejmě dobře pamatovat dobu, kdy tohle samo dělalo, a bude často regredovat – vracet se ve vývoji zpět.

Pokud jste měli ve zvyku u prvního dítěte v době jeho spaní také odpočívat, můžete na to samozřejmě směle zapomenout, protože budete mít sice spící miminko, ale také batole, které se ještě samo nezabaví.

Kdo je pohlídá

Hlídat dvě děti je samozřejmě vždy obtížnější než zajistit péči o jedno dítě. Pokud jde navíc o děti věkově blízké, může to být alespoň zezačátku neřešitelný problém. I zkušená babička se octne v nejednou v úzkých, když nebude vědět, o koho se starat dřív – obě děti vyžadují pozornost a péči a vybalancovat obojí může být pro jiného člověka velmi obtížné, nemluvě o psychické náročnosti.

Navíc kdykoli budete potřebovat pohlídat, bude hodinka hlídání obnášet zhruba tři hodiny příprav – najíst se, připravit svačiny, pití, plenky, vlhčené ubrousky, oblíbené hračky a mazlíčky, vyčůrat, obléci a jet, a po návratu vše zase vyklidit a umýt.

Stojí to vůbec za to?

Věřte, že stojí, ale je třeba vědět předem, do čeho jdete, a připravit se na to. Děti blízko sebe budou mít k sobě i citově blízko, velmi rychle si vytvoří silnou citovou vazbu a začnou si spolu brzy hrát. Menší dítě se bude učit nápodobou a spoustu věcí zvládne samo bez vás. Když bude druhému dítěti okolo jednoho roku, budou společné hry častější a vy budete mít konečně čas na vypití ranní kávy.

Výhodou je to, že budete mít téměř „dva v jednom.“ Nenastoupíte do práce, abyste za rok zase navázala mateřskou, nebudete muset tolik obnovovat šatník, protože přejdete téměř z jednoho těhotenství plynule do druhého. A jak budou vaše děti odrůstat, budete moci měnit dětské vybavení nebo hračky a nebudou vám doma překážet.

Další výhoda, která ovšem může být i nevýhodou, je to, že za pár let vám děti dopřejí klid. Zatímco vaše děti zvládnou sedět v restauraci, samy se najíst a pak si jít hrát na hřiště, ostatní maminky budou mít zpravidla tříleté dítě a termín porodu co nevidět. Pak si opravdu oddychnete, že nejste nyní na jejich místě, protože vy už jste si tím vším prošla – sice ve zhuštěné podobě, ale zvládla jste to.

Poslední výhodou je možnost vrátit se do práce dříve než po pěti šesti letech, snadněji se zapojíte do práce, protože to není tak dlouhá doba, kterou jste na rodičovské dovolené strávila.