Můžu pracovat při rodičovské?

Narození miminka je bezesporu emocionálně nejsilnější událost v životě každých rodičů, tento okamžik vytvoří jakýsi předěl v jejich životě – rozděluje ho symbolicky na období „ve dvou“ a období „s dětmi“. Miminko a později batole však neznamená pouze radost, ale také s sebou přináší nemalé náklady. Je možné, aby si i rodič na rodičovské dovolené nějakým způsobem přivydělával?

Čerpání rodičovského příspěvku vs. čerpání rodičovské dovolené

Podle platné legislativy si může přivydělávat každý, kdo čerpá rodičovský příspěvek. Žádná instituce nesleduje, kolik a jak si přivyděláváte, ale je třeba dodržet určité podmínky.

Zajímavé je (a mnoho rodičů o tom nemá tušení), že čerpání rodičovského příspěvku je zcela nezávislé na rodičovské dovolené. Zaměstnanec se tedy může rozhodnout, že rodičovskou dovolenou bude čerpat například pouze rok, ale rodičovský příspěvek dva roky. Prakticky to znamená, že se může vrátit do práce dříve, než mu skončí podpora od státu. Může tedy pracovat a pobírat rodičovský příspěvek zároveň, většina rodičů přitom zcela automaticky volí délku rodičovské dovolené stejnou jako délku pobírání rodičovského příspěvku a s dřívějším návratem do zaměstnání nepočítá.

Můžu si přivydělávat a zajistit péči o dítě někým jiným?

Podmínkou pro čerpání rodičovského příspěvku, tedy sociální dávky, ze které drtivá většina rodičů na rodičovské žije jako z jediného příjmu (vyjma příjmu partnera), je osobní celodenní péče. Tato podmínka je ale podle zákona splněna i tehdy, pokud dítě mladší dvou let, chodí do jeslí nebo podobného zařízení na maximálně 46 hodin měsíčně, nebo pokud se bude o vaše dítě starat někdo jiný v době, kdy studujete nebo pracujete.

Jak si mohu při rodičovské přivydělat?

Jednou z možností je pracovat na částečný úvazek nebo jinou flexibilní formu zaměstnávání, případně na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Nemusíte tak pracovat jen pro svého zaměstnavatele, můžete tak samozřejmě spolupracovat s kýmkoli jiným.

Poslední možností je pracovat na vlastní živnostenský list. Pokud ho nemáte, musíte si ho založit. Ze zákona je každý rodič na rodičovské dovolené veden jako ten, kdo má podnikání jako vedlejší činnost, a proto se na vás nevztahuje povinnost platit minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění – ovšem pouze jen za předpokladu, že si za daný kalendářní rok nevyděláte více než 62 261 Kč. Pokud tento limit přesáhnete, budete muset platit sociální a zdravotní pojištění v minimální výši.

V případě, že podnikáte jen několik měsíců v roce, se tento limit přímoúměrně sníží – například pokud zahájíte podnikání 1. 10., bude limit pro vedlejší činnost za daný rok 62 261 Kč / 12 x 3 = 15 565 Kč.

Pracovat na živnostenský list se vyplatí zejména tehdy, pokud jste schopni zpracovávat různorodé zakázky pro více zadavatelů, nebo jednoduše proto, že jinou možnost přivýdělku slučitelnou s péčí o děti neseženete (což bývá nejčastějším motivem). Sledujete-li hranici, kterou nesmíte za daný rok překročit, aby se z vašeho podnikání nestala hlavní činnost, bude se vás týkat pouze povinnost zaplatit daň z příjmů, která bude vzhledem k výdajovým paušálům nulová. Flexibilita, kterou tím získáte, rozhodně stojí za zvážení.