Můžu pracovat při rodičovské?

Narození miminka je bezesporu emocionálně nejsilnější událost v životě každých rodičů, tento okamžik vytvoří jakýsi předěl v jejich životě – rozděluje ho symbolicky na období „ve dvou“ a období „s dětmi“. Miminko a později batole však neznamená pouze radost, ale také s sebou přináší nemalé náklady. Je možné, aby si i rodič na rodičovské dovolené nějakým způsobem přivydělával?

Čerpání rodičovského příspěvku vs. čerpání rodičovské dovolené

Podle platné legislativy si může přivydělávat každý, kdo čerpá rodičovský příspěvek. Žádná instituce nesleduje, kolik a jak si přivyděláváte, ale je třeba dodržet určité podmínky.

Zajímavé je (a mnoho rodičů o tom nemá tušení), že čerpání rodičovského příspěvku je zcela nezávislé na rodičovské dovolené. Zaměstnanec se tedy může rozhodnout, že rodičovskou dovolenou bude čerpat například pouze rok, ale rodičovský příspěvek dva roky. Prakticky to znamená, že se může vrátit do práce dříve, než mu skončí podpora od státu. Může tedy pracovat a pobírat rodičovský příspěvek zároveň, většina rodičů přitom zcela automaticky volí délku rodičovské dovolené stejnou jako délku pobírání rodičovského příspěvku a s dřívějším návratem do zaměstnání nepočítá.

Můžu si přivydělávat a zajistit péči o dítě někým jiným?

Podmínkou pro čerpání rodičovského příspěvku, tedy sociální dávky, ze které drtivá většina rodičů na rodičovské žije jako z jediného příjmu (vyjma příjmu partnera), je osobní celodenní péče. Tato podmínka je ale podle zákona splněna i tehdy, pokud dítě mladší dvou let, chodí do jeslí nebo podobného zařízení na maximálně 46 hodin měsíčně, nebo pokud se bude o vaše dítě starat někdo jiný v době, kdy studujete nebo pracujete.

Jak si mohu při rodičovské přivydělat?

Jednou z možností je pracovat na částečný úvazek nebo jinou flexibilní formu zaměstnávání, případně na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Nemusíte tak pracovat jen pro svého zaměstnavatele, můžete tak samozřejmě spolupracovat s kýmkoli jiným.

Poslední možností je pracovat na vlastní živnostenský list. Pokud ho nemáte, musíte si ho založit. Ze zákona je každý rodič na rodičovské dovolené veden jako ten, kdo má podnikání jako vedlejší činnost, a proto se na vás nevztahuje povinnost platit minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění – ovšem pouze jen za předpokladu, že si za daný kalendářní rok nevyděláte více než 62 261 Kč. Pokud tento limit přesáhnete, budete muset platit sociální a zdravotní pojištění v minimální výši.

V případě, že podnikáte jen několik měsíců v roce, se tento limit přímoúměrně sníží – například pokud zahájíte podnikání 1. 10., bude limit pro vedlejší činnost za daný rok 62 261 Kč / 12 x 3 = 15 565 Kč.

Pracovat na živnostenský list se vyplatí zejména tehdy, pokud jste schopni zpracovávat různorodé zakázky pro více zadavatelů, nebo jednoduše proto, že jinou možnost přivýdělku slučitelnou s péčí o děti neseženete (což bývá nejčastějším motivem). Sledujete-li hranici, kterou nesmíte za daný rok překročit, aby se z vašeho podnikání nestala hlavní činnost, bude se vás týkat pouze povinnost zaplatit daň z příjmů, která bude vzhledem k výdajovým paušálům nulová. Flexibilita, kterou tím získáte, rozhodně stojí za zvážení.

Když dítě nemá zájem o letní brigádu

Prázdniny se rychlými kroky blíží. A kdysi bylo zvykem, že si každé dítě, které mohlo, hledalo nějakou práci na léto. Avšak poslední dobou se to mění, děti jsou pohodlnější a často si vybírají odpočinek doma, než aby chodili do práce.

Autor obrázku: Jason Ippolito
Autor obrázku: Jason Ippolito

Děti nechtějí pracovat? Je to chyba i rodičů!

Jednak protože jsou děti opravdu lenivé a také proto, že často děti tráví svůj volný čas u počítače a tak je pro ně těžké na chvíli se od tohoto přístroje oddálit a chodit do práce. Pravdou je, že část viny musíme hodit i na rodiče, kteří svým dětem dopřejí všechno, aniž by se musely o něco snažit. Jen málokterý rodič řekne svému dítěti „když to chceš, tak si na to vydělej nebo našetři.“ A rodiče by měli své děti hnát na letní brigády, aby si děti uvědomily, co práce obnáší a také, aby si zvykly na zodpovědnost a nároky, které jsou v práci na člověka kladeny. Nic není zadarmo, což si mnohé neuvědomují.

Když dítě nechce do práce, co mohu udělat?

Jsou rodiče, kteří se snaží své dítě dohnat na letní brigádu za každou cenu. A často svým ratolestem hledají práci sami. Na jednu stranu je dobře, že se rodič snaží o to, aby z jeho dítěte něco bylo, ale na druhou stranu, pokud to dítě bude do práce nutit, tak to bude ještě horší. Protože dítě práce nemusí bavit, nebude se dostatečně snažit, někdy se může dokonce stát, že ani nepřijde a podobně, a pak ostuda padá na hlavu rodiče, který to myslel dobře. Proto je lepší vymyslet nějakou motivaci, aby dítě samo chtělo nastoupit na letní brigádu. Třeba i to, že si může koupit motorku či jinou vytouženou věc, když si na ní sám vydělá anebo vydělá aspoň polovinu a podobně. Někteří rodiče to také vymýšlejí tak, že dítěti nabídnou letní dovolenou, ale s tím, že na ní musí dítě samo přispět.

A co takhle zahraničí?

Některé děti chtějí jet na prázdniny do zahraničí, protože zde vidí obrovskou možnost pro rozvíjení cizích jazyků, což je rozhodně jen dobře. Ale pokud dítě chce jet, tak by veškeré záležitosti neměl nechat na rodičích, ale měl by si to zajistit sám. Pravdou je, že rodič chce vždy dítěti pomoct, navíc když jede tak daleko, aby se nespálilo a bylo pořád v bezpečí. Ale pokud chce jet takovou dálku, tak ať si v dané zemi najde letní brigádu, aby si samo pokrylo aspoň nějaké náklady, protože jet do zahraničí a nechat se živit rodiči je nepřiměřený luxus, který může dítě změnit v něco, co žádný rodič nechce.

Letní brigádu byste měli dětem doporučit nejen, protože si zde vydělají peníze, ale také proto, aby si uvědomili, co má jakou váhu a také získali jistou zodpovědnost sám za sebe.

Brigáda vs. děti

Brigáda vs. děti

Jste na mateřské dovolené a našla jste si, milá maminko, při péči o potomka, i brigádu?

Jsou různé druhy brigád a přivýdělků, které se při péči o malá dítka, dají zvládat. Jedná se o různé domácí práce, nebo např. roznos letáků a novin ve Vašem okolí. Nejenže si nějakou tu korunu do rodinného rozpočtu přivyděláte, ale navíc můžete s sebou brát i Vaše děti. Nejste odkázáni na žádné směny, přílišný dohled, ani na shánění „chůvy“ na hlídání.

Domácí práce mají zase tu výhodu, že zatímco Vaše dítka spí, Vy v poklidu stíháte tento druh přivýdělku.

Autor obrázku: CPW View

I rodiče by měly své potomky vést k určité zodpovědnosti a k tomu, aby až dosáhnou vhodného věku, samy hledaly nějakou brigádu.

Ani NE tak proto, aby přispívali do rodinného rozpočtu, ale aby si dokázali vážit práce i finanční odměny, kterou za to obdrží. Naučí se hospodařit s penězi a vědomí toho, že si sami vydělali peníze na věci, na něž byste normálně vy, rodiče, neměli, jim dostatečně dokáže pozvednout dětské sebevědomí.

Ne nadarmo platí přísloví: „Bez práce nejsou koláče!“ „Sladká“ odměna za vykonanou práci je pro ně dostačující motivací, aby v tom pokračovali i mimo období prázdnin, ale i o volných víkendech. Přes týden to sice mnoho lidí neschvaluje, protože děti také potřebují čas a prostor na učení do školy a trochu toho volného času na odpočinek.

Velká část zaměstnavatelů těmto mladým brigádníkům vychází vstříc v případě, že se jedná o dobré pracanty, na něž je spolehnutí. Nikdy ale děti nenuťte do brigád, které by mohly uškodit jejich zdraví.

Je mnoho pracovních nabídek pro „dětské“ brigádníky. Stačí si pouze vybrat a prokázat Vaši pevnou vůli, pracovitost, poctivost a svědomitost. Odměna je jen jakousi sladkou tečkou v době dnešní drahoty.