Jak vést s dítětem správně rozhovor

Jak vést s dítětem správně rozhovor

Máte doma probém vést účinně rozhovor se svým dítětem? Chcete, aby si něco odneslo, ale máte problém s tím, že dítě bere vaše rady a užitečné odkazy jako zbytečné moralizování a vy jste zaskočeni a zahnáni do slepé uličky?

Autor obrázku: bp6316

Pak si uvědomte, že pokud vedete dialog, tak musí mluvit všichni, a ne jenom rodič. Jde o poměrně jednoduchou věc, ale opak je pravdou. Rodiče často svým dětem neumějí naslouchat a děti jim taky potřebují otevřít srdce a svěřit se s tím, co je těší či trápí a potřebují se tak podělit o své nitro a o svoje pocity s někým, kdo je doma pro ně a koho mají rádi a komu důvěřují. Rodiče zase naopak řeší problém, jestli nejsou moc přísní nebo shovívalí.

Je potřeba si uvědomit, že doma nebojujeme o moc, není ani vítězů ani poražených, neválčíme, ale jsme spolu v míru a máme se podle toho taky chovat. Ani děti nechtějí být pořád mezi poraženými. Rodiče samozřejmě taky a pak volí autoritativní typ výchovy, děti se jim samozřejmě vzpírají a zlobí se, pociťují zášť a nespravedlnost a potřebují únik a proto se neadekvátně brání.

Pokud ale jsou na své děti krátcí rodiče, pak je to ještě horší. Děti si dělají, co chtějí a jsou impulzivní, nevychované a sobecké, často jsou nezvladatelné a nevypočitatelné a okolí je vnímá jako rozmazlené a nesympatické. Rodič to samozřejmě vidí a trpí situací a má výčitky svědomí, že se nechová jako pravý rodič a své dítě nezvládá.

Jak tedy se svými dětmi mluvit, komunikovat, vést dialog?

Jednoduše, aby ani jedna strana by neměla mít pocit, že vítěží nebo prohrává. Hledat řešení a možnosti, které jsou přijatelné pro obě strany. Pokud se rodič dostane do konfliktu se s svým potomkem, pak si musí uvědomit, že situace je sice krizová, ale chce hledat řešení. Domluví se s dítětem na kompromisu, při kterém ani jedna strana nemá pocit, že prohrává.

Máš v pokojíčku nepořádek a nebaví tě to pořád uklízet? Dobře, pak můžeš převzít některé z mých povinností a já ti pomůžu s úklidem v pokojíčku. Můžeš dvakrát týdně vyluxovat koberce a já ti za odměnu dvakrát týdně pouklízím v pokojíčku.

Pokud jsme našli variantu příhodnou pro obě strany, pak jsou všichni spokojení a nemusí mezi nimi zůstávat chuť poraženosti a dokonce nějaká antipatie. Kdyby rodič vytrval ve svém autoritářství a nutil dítě do něčeho, co se mu opravdu příčí, pak by v něm zřejmě vypěstoval averzi a dítě by pořádek do konce života nemělo rádo. Pokud by naopak všechno udělal za něj, pak by si na to dítě pohodlně zvyklo a nesnažilo by se o nic, protože ví, že rodič je slabý a zvládne všechno udělat sám, aby měl s dítětem klid a nemusel se s ním hádat.

Aby bylo v rodině méně soupeření a víc porozumění

1. Nejprve označme, co se nám oběma nelíbí. Vyberme si na to chvíli, kdy ani jedna strana není podrážděná, abychom se dostali rychle k jádru problému a měli při tom chladnou hlavu.

2. Zkusme si spolu sednout a vyhledat možná řešení. Nad nimi diskutujme a pomůže i napsat plusy a minusy jednotlivých řešení.

3. Zhodnoťme ta nejlepší řešení – proč je toto řešení lepší než ta ostatní? Vyjádříme tak nahlas své pocity a jsme zase o kus blíž vytouženému cíli.

4. Vybereme to řešení, které se nám zdá být nejpřijatelnější. Vidíme, že se vzájemná shoda začín rýsovat a věříme, že se daný problém vyřeší. Obě strany se vzájemně ujistí, že byla ona volba oběma stranami pochopena stejně.

5. Objasníme podrobnosti a rozhodneme se za jakých podmínek bude věc řešena – kolikrát týdně budeš luxovat, v jakou hodinu se ti to nejvíc hodí atd.

6.  Pokud v reálu zjistíme, že jsme si na sebe naložili velké břemeno, pak není nic jednoduššího než se k tomu přiznat a diskutovat o dalším řešení

A tak bude rodina v míru a v harmonii jako jeden celek.

Skákání do řeči

Skákání do řeči

Nejen malé, ale i ty větší nezbedové velmi rády skákají dospělým při rozhovoru do řeči. Mnoho maminek svým potomkům říká, že když si povídají dospělí, děti šoupou nohama! A je zcela jedno, zda se jedná o rozhovor mezi rodiči, nebo rodiči a nějakým dalším dospělým.

Autor obrázku: Lance Shields (aka Juria Yoshikawa in SL)

Většina menších dětiček pozorně naslouchá a v nečekaném okamžiku spustí s tou svou dětskou vyřídilkou. Přeruší Vám rozhovor uprostřed věty či myšlenky a Vy pak máte problém rozpomenout se na to, co jste původně vlastně chtěli říci.

Ty starší, v pubertě, se zase velmi rády předvádějí a chtějí být důležité. Proto si načasují svůj vpád do řeči v tu nejnevhodnější chvíli, takže samotní rodiče pění, jako kdyby jim někdo stoupl na kuří oko.

Největší problém vyvstává, pokud začnou Vaše dítka brebentit a skákat do řeči, když musíte něco vyřizovat na úřadě. Pak byste se nejraději propadly hanbou do země. A jelikož se jedná o úřední jednání, nemůžete ani Vašeho potomka náležitě poučit, že skákat do řeči se nemá.

Autor obrázku: Alex Murphy

Malé děti, které se teprve řádně učí mluvit, ještě tolik nechápou, že jejich jednání není úplně správné a ty větší zase s oblibou dělají, že Vás neslyší. Proto se snažte s Vašimi potomky stále dokola mluvit o tom, že pokud s někým hovoříte, aby Vás nepřerušovaly a neskákaly Vám do řeči. Že pokud Vám chtějí něco sdělit, ať Vás například zatahají za ruku, což bude Vaše tajné znamení, a upozorní Vás tím, abyste mu věnovaly náležitou pozornost.

Protože pokud si neurčíte jistá pravidla, Vy jako rodiče, se bude bát s dětmi někam jít, aby Vám neztropily ostudu.

A pokud budete někde na úřadě a Váš potomek využije smluveného znamení, poproste o minutku strpení daného úředníka nebo úřednici a Vaše dítko ujistěte, že Vám může onu důležitou zprávu sdělit hned, jakmile opustíte kancelář, nebo dokončíte rozhovor a vyřídíte si, co potřebujete, bude pak Vaše pozornost patřit pouze jemu a to zcela úplně.

A ty velké puberťáky upozorněte na to, že pokud něco chtějí říct, ať počkají, dokud nedokončíte myšlenku či větu. A pokud mají připomínku k něčemu konkrétnímu, aby nejprve požádaly o to, zda se mohou do hovoru zapojit. Například poznámkou typu: „Mohu se k tomu něco říci?“ Pak se zcela jistě nikde nenaštve a všichni budou spokojeni, že byly zapojeni do hovoru.

Milý rodiče, nezapomínejte však samy no to, abyste i Vy Vaše potomky zapojily do rozhovorů. Mají pak pocit, že nejsou opomíjeny a jsou pro Vás důležití.

A Vy, prckové, zkuste využít oněch smluvených znamení, uvidíte, že to zabere a Vaši rodiče Vám budou věnovat potřebnou pozornost, hned jakmile budou moci.