Návyky ve školce

Autor obrázku: Navy Hale Keiki School

Všechny děti navštěvující mateřskou školku si v tomto zařízení nejen užijí spousty legrace, ale také se naučí mnoho užitečných věciček. Každá školka má svůj vlastní výukový program, kterým se snaží formou her a obrázků, děti naučit základní návyky, jež by mělo dodržovat každé dítko.

Naučí se, jak se zapojit do kolektivu ostatních dětí, hrát si a dělit se s nimi o hračky. Nerušit ostatní děti při jídle, nebo neubližovat jinému dítěti je také samozřejmostí pro danou věkovou kategorii dané třídy.

Některé děti, které doma odmítají konzumovat například maso nebo ovoce a zeleninu, se při jídle ve školce snaží tento hendikep odbourat. Vidí totiž ostatní děti, které jí vše, a snaží se je napodobovat nebo dokonce soutěží o to, kdo si víckrát půjde přidat nebo toho daného jídla sní nejvíce. Dalším důležitým faktorem, který se děti naučí dělat automaticky je, že si jdou umýt ručičky po té co přijdou z toalety, nebo z procházky či hraní si na hřišti na pískovišti.

Uklízení hraček je v každé školce velmi důležitým aspektem, a proto paní učitelky (učitelé) vyžadují od dětí, aby si po sobě hračky s nimiž si v dané chvíli hrály, uklidily na místo jim určené, nebo je předaly dalšímu spolužákovi.

Naučí se používat nůžky, lepidlo, stejně jako vytváření různých výtvorů, při nichž vzniká mnoho nepořádku. Proto i zde je nutné, aby si dítě umělo tento nepořádek uklidit a odnést ho do koše, popřípadě zaklidit své pracovní pomůcky na jejich určené místo v třídě.

V době, kdy jdou děti odpočívat nebo dokonce i spinkat, musí děti dodržovat samostatné převlékání do pyžámka, nebo odpočívat na lůžku tak, aby nerušily ostatní děti, které usnou. Proto i vedení těchto mateřských školek apeluje na rodiče, aby své děti nechávali oblékat a svlékat samotné, bez jakékoli asistence a naučili se tak samostatnosti.

Autor obrázku: Mats Eriksson

Dochvilnost je také velmi důležitým aspektem pro správný chod školky, protože každá školka se snaží dodržovat jakýsi rozpis předem daných aktivit, a pokud dítko přijde pozdě, musí čekat, než bude moci být zapojeno do této aktivity a je samozřejmostí, že může být zklamané, pokud o tuto aktivitu přijde. Tato otázka je ale spíše problémem rodičů, než – li samotných dětí. Proto raději, milý rodičové, vyrazte na cestu do školky s dostatečnou rezervou, aby pak nebylo nutné dítko ve školce utěšovat a na úkor ostatních dětí posunovat výuku psaní křestního jména, nebo počítání.

Při procházkách se celá třída učí, jak správně přecházet přes přechod, nebo jak se chovat v přítomnosti jiných dospělých.

Většinu těchto návyků by však měly mít zažité děti již z domova a jejich dodržování již nebývá takovým problémem. Proto se, milý rodičové, nespoléhejte, že všechno Vaše dítě naučí ve školce. To musíte, hlavně, Vy, být příkladem a snažit se mu vštěpovat tyto návyky již odmala.

Dítě si má celé dětství jenom hrát?

Dítě si má celé dětství jenom hrát?

Immanuel Kant(http://www.citaty-slavnych.cz/autor/Immanuel_Kant)

Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je
proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.

Autor obrázku: Mei Burgin

Známý myslitel Immanuel Kant mě pravdu, že člověk má rád pohodlí, ale to ho
dovedlo na scestí. Ony civilizační choroby, které kolem něj pořád bují mají
svůj reálný základ. Dřív lidé chodili denně na pole a museli se hýbat, i
když se jim zrovna nechtělo, protože se starali o svou obživu. Dnes si
zajdeme do supermarketu a nemusíme toho moc vykonat. Stačí tam hezky
zaparkovat, prohlédnout si, co je v akci a pak nakoupené zboží hezky doma
vyložit do plné ledničky.

Ale to samé platí i pro malé děti. V rámci projekce na ně přenášíme své
touhy a taky slabosti. Když jsme pohodlní my, tak to přenášíme i na své
dětičky. Přece by náš malý pětiletý prcek nešel zalít záhonek, vždyť si to
uděláme hezky sami. Pak se ale ona snaha malé velmi opečovávat může zvrtnout proti dětem samotným, a v neposlední řadě proti nám.

Děťátko nebude nejspíš moc samostatné a když si ostatní budou ve školce hrát na maminku a tatínka, tak to nejspíš nebude o práci, ale o nakupování, o výplatě, o hračkách. Tak si tvoří taky hodnoty do dalšího života a někdy je to opravdu smutné poslouchat, o čem se malé děti baví.

Autor obrázku: Keith Williamson

Nejen to, takový chráněnec taky není moc zručný, a přitom Montessoriho školy a jiná podobná zařízení, která rodiče platí drahými penězi, propagují právě takové dřív samozřejmé věci, jako přebírání luštěnin, přelívání vody z hrníčku do hrníčku a podobně. Vždyť to jsou přece samozřejmé věci, chce se říct, ale ono to taky chce, aby se rodiče svému dítěti věnoval. A ono je
jednodušší si všechno udělat sám, protože to dlouho netrvá a je to pořádně
udělané. Jak se má ale předškolák naučit sám zvládat takové činnosti, když
ho k nim nepustíme?

Kolik rodičů nechá dítě pověsit prádlo, utřít prach, povysávat, namazat si
krajíc chleba, očistit zeleninu? Jsou to činnosti, které jsou v životě potřebné a které rozvíjejí motoriku, kreativitu a taky zručnost.

Franz Kafka(http://www.citaty-slavnych.cz/autor/Franz_Kafka)

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je
na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je
podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.