Učební pomůcky

Autor obrázku: woodleywonderworks

Děti rostou velmi rychle, a tudíž Vám velmi brzy nastane čas, kdy se s nimi budete muset začít učit. Velkou pomocí v tomto ohledu rodičům bývají různé „učební pomůcky“.

Může se jednat o různé obrázkové knížky, písmenkové hrací karty či jiné pracovní sešity s písmenky (abecedou), barvami či číslicemi. Většina autorů těchto učebních pomůcek se zaměřuje na různé věkové kategorie Vašich potomků, takže si lze vybírat z různých nabídek určeným těm nejmladším i tem nejstarším školákům i předškolákům. Existuje mnoho „pracovních sešitů“, do nichž mohou děti zakreslovat, zapisovat i čerpat z nich nové vědomosti a znalosti.

Pro ty nejmenší dareby jsou vhodné různé hrací karty s písmenky, barvami i obrázky. Důležité jsou i různé stavebnice a hrací kostky, do nichž se vkládají další kostičky rozličných tvarů a barev. Díky těmto pomůckám si děti cvičí zručnost a zároveň barvy a tvary.

Pro starší předškoláčky i školáčky jsou praktičtější právě pracovní listy, knihy a ústní cvičení s Vámi rodiči. Neustálé opakování barev, čísel, písmenek i psaní formou her s rodiči, je nenahraditelnou součástí výuky pro všechny členy rodiny.

Děti si pak snadněji tyto věci zapamatují, protože při těchto hrách si vryjí do paměti, že si u toho či onoho zažily mnoho legrace, nebo že přirovnávaly tu či onu barvu a tvar, k tomu či onomu předmětu. Např. sluníčko má tvar kolečka. Zelená jako tráva.

Výuka dětí je velmi důležitá, proto ji, Vy, rodiče, nepodceňujte. Aktivně se zapojujte do výuky a nespoléhejte pouze na mateřské školky, že tam Vaše dítko naučí vše, co potřebuje znát do školy. Využijte internetu a různých učebních pomůcek, a uvidíte, že něco se naučit, nebude pro Vaše dítko, tak velkým problémem.