Kamarád vs. autorita

Kamarád vs. autorita

Nejdůležitější věcí ve vztahu s Vaším dítětem, popřípadě dětmi, je taková, abyste si správně zvolili vzájemné chování mezi sebou, a to již od počátku, kdy dítě dostatečně dobře vnímá a chápe. Snažte se mu být dobrým rodičem a zároveň i kamarádem.

Autor obrázku: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Je důležité, aby vědělo, že ve Vás má kamaráda, kterému se může kdykoli a se čímkoli svěřit, ale zároveň ve Vás bude vidět rodičovskou autoritu, která když něco řekne, bude to platit.

Nikdy nesmíte zapomínat s Vaším dítětem komunikovat. Ptejte se ho, co by si přálo, kam by chtělo jít na procházku nebo na dětské hřiště, s jakými hračkami si chce hrát nebo jakou hru s ním máte hrát Vy osobně. Děti pak mají pocit, že jsou důležité a že se mohou podílet na rozhodování při běžném provozu domácnosti.

Ujistěte jej, že pokud si nebude s něčím vědět rady, může za Vámi kdykoli přijít a promluvit si o tom s Vámi. Je jedno zda se bude jednat o učení ve škole, problémy s kamarády, kamarádkami, šikanou, učiteli, či v pozdějších letech i problémy s láskou. Vždy si na něj udělejte čas, sedněte si s ním někde v soukromí, aby mělo pocit, že respektujete jeho i jeho problémy, ač jsou sebevíc malichernější.

Nezapomínejte také respektovat i jeho soukromí, pokud si nepřeje, abyste chodily do jeho pokoje bez vyzvání, nebo pokud není přítomno doma. Toto pravidlo rodiče většinou porušují pouze v případě, když mají podezření na nějaké nekalosti, a ač neradi to udělají. Protože každý rodič se bude snažit podvědomě svého potomka ochraňovat!

Autor obrázku: U.S. Army Corps of Engineers Norfolk District

Oproti tomu, že budete s Vaším potomkem schopni vzájemně komunikovat, musí ve Vás též vidět autoritu, kterou budou respektovat. Pokud jednou řeknete, aby si dítě uklidilo hračky přes které přeskakujete po podlaze, musí být schopno tento požadavek splnit bez většího reptání či vztekání. Pokud mu něco zakážete, mělo by se snažit pochopit důvody, které Vás k danému zákazu vedlo a nedělat scény.

Ale to je v některých případech pouze snem, protože děti jsou velmi průbojná stvoření a budou se Vás pokoušet za každou cenu oblomit, abyste Vaše rozhodnutí změnily.

Proto je důležitá komunikace a vzájemný respekt, protože pokud se toto z Vašeho vztahu vytratí, zcela jistě vznikne obrovská propast mezi Vámi a Vaším dítětem, která se jen velmi těžko bude zacelovat.

Vaše dítě musí mít pocit, že je milováno a respektováno a Vy požadujte totéž naoplátku, proto nikdy nezapomeňte Vašemu dítěti často opakovat, že ho máte rádi a zcela jistě se i Vy dočkáte toho, že Vám to bude oplaceno.