Ideální prostředí pro výchovu dětí

Ideální prostředí pro výchovu dětí

Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím.

 Zdeněk Matějíček

Současná rodina se potýká s různými problémy, ať už ekonomického, ekologického nebo citového rázu. Nesmíme zapomenout i na rostoucí kriminalitu a násilí. Většina vztahů a krajních situací je řešena agresivitou, lidé prahnou po majetku a v rodinném prostředí chybí úcta, tolerance, vstřícnost, která byla v rodině zakořeněna od nepaměti.

Autor obrázku: yorkd

Od útlého dětství formují rodiče své děti, pak se k roli vychovatele řadí i školka, škola, mimoškolní zařízení, kamarádi atd. Pokud rodina a výše zmínění instituce ovlivní chování dítěte k negativnímu směru, pak nasměřují i jeho další jednání a způsob myšlení.

Rodina má dítě vychovávat a podílet se na jeho vývoji ve zdravou osobnost. Proto je dítě vychováno v prostředí, které má být vřelé, citově příznivé a stálé. Rodina stojí na počátku a proto má možnost ovlivňovat vývoj dětí v jeho nejcitlivějších fázích. Přirozeným způsobem je schopna uspokojit základní psychické potřeby. Rodina je pro dítě modelem, který si nese s sebou do života a díky kterémů bude proměňovat a uzpůsobovat své další vztahy, které ho v životě čekají.

Dítě je zviditelněná láska.

Novalis

Dítě potřebuje jistotu. Ta dokáže vytvořit jedince se zdravým sebevědomím. Trvalost a hloubka vztahů mezi rodiči a dětmi, pozitivní intenzivní prožitky, radost provázejí dítě po celou dobu jeho života. Kdykoliv když prožívá patové situace, může čerpat z rezerv, které si utvořil a které mu pomáhají v těžkých životních chvílích.

Zásadní je zejména vývoj jedince do šesti let, tedy předškolní období. Délka dětství se ale pod vlivem individuálních i společenských podmínek liší a je ovlivněna taky potřebami a mírou podpory dospělých. Problémy, které přetrvaly z dětství se jako červená nit proplétají celým životem.

Dříve byly role jasně rozdělené. Maminka se starala o děti a o domácnost a otec chodil do práce a staral se o rodinu materiálně. V současnosti je velkým problémem, že se oba rodiče snaží prosazovat se ve své profesi, a tak přibývá manželství, kdy oba rodiče budují kariéru a na své dítě nemají tolik času, elánu, trpělivosti. Je ale třeba si připomenout, že dítě se učí hodnotám na základě a příkladu, jaký vidí ve své rodině. A ten si taky odnáší do svého pozdějšího života, i do života dospělého jedince, kde uzavírá podobné vztahy, ať už harmonické či nikoliv.

Odchovat děti je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti.

Démokritos z Abdér

Jak vytvořit ideální rodinné ovzduší

 

Jak vytvořit ideální rodinné ovzduší

Pro své děti chceme jenom to nejlepší, a k tomu určitě zařadíme ideální a pohodovou rodinnou atmosféru. Jak se o ni ale máme postarat? Láska je živnou půdou, která udělá z dětí morální a kulturní bytosti, utvoří z nich skálu, na které mohou vystavět svůj život, který bude pevný v základech. Rodina musí být nabita kladným citovým jádre. Nálada musí být upřímná, hluboká a stabilní.

Autor obrázku: Meggy

– Každý musí mít čas, energii a taky odhodlání přinést pro své dítě oběť, dát mu jinými slovy sám sebe. Ti, kteří se o to nesnaží skončí v propadlišti, občas je za tím jenom jejich vlastní nedbalost. Každý ze členů rodiny se musí snažit, aby rodina fungovala. Může se stát, že je někdo chvíli indisponovaný, ale od toho jsou tu ostatní, aby mu poskytli ochranný štít a pomohli mu dostat se zpátky do kruhu rodinného.

– Být šťastný za každý den, který můžeme strávit spolu a dávat tak našim dětem najevo, že je nebereme jako samozřejmost, ale jako velký dar, kterého si vážíme a máme jej rádi.

– Dávat si najevo svou lásku. Nestačí si jen myslit, že to, co dělám, je důkazem naší lásky k dítěti, dítě potřebuje ona magická slova i slyšet: Mám tě moc ráda, zlatíčko. Nás to nic nestojí a pokud dítě uslyší laskavá slova častěji, bude sebevědomější a v těžkých chvílích se nebude bát obrátit na své rodiče, protože bude vědět, že jsou jeho přístavem.

Dělat věci spolu. Protože to posiluje pocit sounáležitost. Nestačí koupit dítěti drahé autíčko na ovládání, ale hrát si s ním, prožívat spolu radosti i starosti, které dokáží stmelit celou rodinu.

Autor obrázku: Mikhail Koninin

– Řešit problémy. Každý má své problémy, a to i dítě. Může se jednat o banalitu, například o to, že se dítě pohádá ve školce s kamarády a moc ho to mrzí a neví, jak se s nimi opět spřátelit. Je to vážný problém, kterému dospělý nepřičítá velkou důležitost, ale pro dítě je to vážný problém a pokud se pokusíme dítěti naslouchat a pomoct mu problém vyřešit, posune nás to o krok blíže.

– V rodině může dítě dostvat zpětnou vazbu, díky které si uvědomuje vnímání sebe sama. Například způsob oblékání, své postoje a názory, myšlenky. Rodina mu nastaví zrcadlo, které je laskavé a s takovou zpětnou vazbou se dítě může hezky vypořádat.

– Rodina musí stát na silném základu. K tomu pomohou společné zvyky, tradice, víra, společná modlitba, společná večeře s vyprávěním si, co se přes den stalo. Vyslechnutí si rad svých příbuzných, sdílení autentických hodnot, které jsou duší rodiny, kterou tvoří porozumění, láska, něha a odpuštění.

Kamarád vs. autorita

Kamarád vs. autorita

Nejdůležitější věcí ve vztahu s Vaším dítětem, popřípadě dětmi, je taková, abyste si správně zvolili vzájemné chování mezi sebou, a to již od počátku, kdy dítě dostatečně dobře vnímá a chápe. Snažte se mu být dobrým rodičem a zároveň i kamarádem.

Autor obrázku: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Je důležité, aby vědělo, že ve Vás má kamaráda, kterému se může kdykoli a se čímkoli svěřit, ale zároveň ve Vás bude vidět rodičovskou autoritu, která když něco řekne, bude to platit.

Nikdy nesmíte zapomínat s Vaším dítětem komunikovat. Ptejte se ho, co by si přálo, kam by chtělo jít na procházku nebo na dětské hřiště, s jakými hračkami si chce hrát nebo jakou hru s ním máte hrát Vy osobně. Děti pak mají pocit, že jsou důležité a že se mohou podílet na rozhodování při běžném provozu domácnosti.

Ujistěte jej, že pokud si nebude s něčím vědět rady, může za Vámi kdykoli přijít a promluvit si o tom s Vámi. Je jedno zda se bude jednat o učení ve škole, problémy s kamarády, kamarádkami, šikanou, učiteli, či v pozdějších letech i problémy s láskou. Vždy si na něj udělejte čas, sedněte si s ním někde v soukromí, aby mělo pocit, že respektujete jeho i jeho problémy, ač jsou sebevíc malichernější.

Nezapomínejte také respektovat i jeho soukromí, pokud si nepřeje, abyste chodily do jeho pokoje bez vyzvání, nebo pokud není přítomno doma. Toto pravidlo rodiče většinou porušují pouze v případě, když mají podezření na nějaké nekalosti, a ač neradi to udělají. Protože každý rodič se bude snažit podvědomě svého potomka ochraňovat!

Autor obrázku: U.S. Army Corps of Engineers Norfolk District

Oproti tomu, že budete s Vaším potomkem schopni vzájemně komunikovat, musí ve Vás též vidět autoritu, kterou budou respektovat. Pokud jednou řeknete, aby si dítě uklidilo hračky přes které přeskakujete po podlaze, musí být schopno tento požadavek splnit bez většího reptání či vztekání. Pokud mu něco zakážete, mělo by se snažit pochopit důvody, které Vás k danému zákazu vedlo a nedělat scény.

Ale to je v některých případech pouze snem, protože děti jsou velmi průbojná stvoření a budou se Vás pokoušet za každou cenu oblomit, abyste Vaše rozhodnutí změnily.

Proto je důležitá komunikace a vzájemný respekt, protože pokud se toto z Vašeho vztahu vytratí, zcela jistě vznikne obrovská propast mezi Vámi a Vaším dítětem, která se jen velmi těžko bude zacelovat.

Vaše dítě musí mít pocit, že je milováno a respektováno a Vy požadujte totéž naoplátku, proto nikdy nezapomeňte Vašemu dítěti často opakovat, že ho máte rádi a zcela jistě se i Vy dočkáte toho, že Vám to bude oplaceno.