Přísnost

Přísnost

Hodně dětí se doma potýká s velmi přísnými rodiči. Problém však mezi dětmi a rodiči může vyvstat, pokud to rodiče se svou přísností až moc přehání. To pak takovéto děti dělají úplný opak toho, co se od nich očekává.

Autor obrázku: RichardBH

Budou ještě více projevovat svou rebelii, místo toho, aby své rodiče náležitě respektovali a zároveň jim projevovali i náklonnost a lásku, tak jak by to mělo být ve všech rodinách s dětmi .

Pokuste se být k Vašim dětem tolerantní,vždy ochotni vyslechnout pocity i názory těch nejmladších. Přehnanou přísností vůči Vašim potomkům vůbec ničeho nedosáhnete, spíše naopak. Hledejte přijatelný kompromis výhodný pro obě strany . Čím více budete dětem zakazovat, tím více se bude projevovat jejich svéhlavost a paličatost.

Budou se snažit dosáhnout svého cíle za každou cenu a půjdou třeba i „hlavou proti zdi“. Ječení, křik, slzy, zákazy i příkazy, stejně jako tresty, Vám zaberou možná jen zpočátku, ale pak si dítě „postaví hlavu“, a udělají pravý opak toho, co mají .

Určitá přísnost musí být, ale s mírou. Pak se dozajista dokážete navzájem respektovat a Vaše soužití v jedné domácnosti bude podstatně jednodušší . Přehnaná přísnost rodičů totiž může snadno vést i k tomu, že se Vás Vaše děti začnou bát! A to je to nejhorší, co se může stát! Budou se obávat za Vámi přijít, pokud by na nich něčím či někým bylo spácháno příkoří, nebo i s tím, že dostali ve škole špatnou známku.

Vše může „nabobtnat“ do takových rozměrů, že budou odmítat chodit i domů, a problémový vztah s rodiči začnou děti řešit nesprávným a nebezpečným způsobem.

  • Drogy
  • Alkohol
  • Poruchy příjmu potravy
  • Sebepoškozování
  • Vlastní agresivitou vůči svému okolí
  • Hazardem
  • Krádežemi atd.

I Vy, rodiče, musíte respektovat Vaše potomstvo, aby se projevila zpětná vazba. Svým jednáním srážíte sebevědomí Vašich děti a oni pak mohou začít reagovat nepřiměřeně.

Proto, milý rodičové, přísnost – ANO, ale s mírou. Mluvte s Vašimi dětmi a chovejte se k nim, tak, jak chcete, aby se děti chovaly k Vám!

Jak správně vychovávat své děti?

Jak správně vychovávat své děti?

Don Bosco řekl:

„Vícekrát se mě ptalo mnoho lidí, jaké užívám metody, když s takovým zdarem uvádím mládež na cestu ctnosti. Vždy jsem odpovídal: Preventivní systém a láska! Je to systém, který jedná s každým mladým člověkem jako s přítelem a takovým jej i činí. Ve snu, který se mi zdál v devíti letech, mi Paní, která mi poručila, abych se zamíchal mezi skupinu hrubých klejících chlapců, řekla: „Ne bitím, ale vlídností a láskou máš získat tyto své přátele.“ Místo chlapců byla přede mnou v té chvíli záplava divokých zvířat: kozlů, psů, kocourů, medvědů. A Paní řekla: „Zde je tvé místo. To, co teď uvidíš, budeš uskutečňovat dobrotou u mých dětí.“ V té chvíli se z divokých zvířat stali bílí, přítulní beránci…“ Don Jan Bosco (1815-1888)

Autor obrázku: Gideon

Na tomto citátu známého učitele a vychovatele žijícího v 19. století je notný kus pravdy a vlastně všechno z toho, co navrhl už v době před dvěma staletími se dá aplikovat na výchovu dnešní mládeže. Pokud si uvědomíme, že příklady táhnou, a ne jen slova, ať už v podobě zákazů a příkazů, máme zpola vyhráno. To je onen preventivní systém. Ten, kdo má rád sebe, má rád i své okolí, svou rodinu, příbuzné a v neposlední řadě i své děti.

Pokud je naše dítě pro nás něčím výjimečným, někým, koho si vážíme a snažíme se mu předat to nejlepší ze sebe, pak tam funguje i druhý činitel, láska. Je pravda, že přísností a krutým zacházením si možná vysloužíme strach a jakousi formu respektu, která se ovšem můžeme kdykoliv zvrhnout, a to když ukážeme svoji slabost a chceme taky politovat.

Když ale otevřeme své srdce a duši a okolí pochopí, že jim dáváme nahlédnout dovnitř do naší duše a že se s nimi chceme podělit o své vnitřní já a o to, co je podle nás nejvzácnější, pak můžeme získat spřízněnou duši. Pak můžeme obrátit to „stádo“, tu mládež, tu verbež na beránky, na přítulné kamarády a mazlíčky.