Reakce rodičů – stejná sexuální orientace dítěte (druhá část)

Reakce rodičů – stejná sexuální orientace dítěte (druhá část)

Navážeme na první část článku a pokročíme dál v „dělení“ rodičů.

c)      Rodič chorobný iniciátor

Profil:

Má své zásady, jež nepřekračuje, včetně názoru na lidskou sexualitu. Dokáže vám bez jakýchkoliv problému s nedbalou elegancí nalinkovat život tak, že směle potlačuje vaše nároky a nechává průchod realizování svých představ o ideálním životě, jež soudí jako přirozený chod běžného životního stylu.

d)      Ideální rodič

Profil:

Zachová chladnou hlavu; skutečnost nevnímá nijak negativně, nutkavá potřeba dívat se na vás skrz prsty mu nic neříká. Ideální reakce.

Autor obrázku: A of DooM

e)      Nekompromisní rodič

Profil:

Typ, jemuž se zdá vaše chování nepochopitelné. Nejspíše proto, že se nedokáže vžít do vaší kůže a odmítá naslouchat. Díky této informaci dokáže zpřetrhat vaše vzájemné vazby, aniž by se zajímal o důsledky svého chování. Jeho způsob vyjadřování se může zdát přízemní, avšak o pravdivosti této domněnky se může spekulovat; stejně jako o všech předchozích.

 

Je zkrátka na každém, jak bude vypadat jeho motivační linka, kterou se rozhodne během svého života vyplnit vytouženou satisfakcí. Jistě, odlišné úhly pohledů mohou oponovat; jednoduše záleží na každém jednotlivci, jeho osobnosti a schopnosti tolerance.

Je lidské, že máme odlišný žebříček priorit. Taktéž jejich mapování věnujeme úměrné množství času, na které se zrovna cítíme. Schopnost akceptovat rozhodnutí druhých je však bezpodmínečnou složkou rozvoje sebe sama. Ať jste v kůži „překvapeného“ přítele, z rodinného kruhu, či snad potencionálním partnerem.

Reakce rodičů – stejná sexuální orientace dítěte (část první)

Reakce rodičů – stejná sexuální orientace dítěte (část první)

Představte si situaci, při níž probíhá rozhovor rodiče s dítětem, v němž se rodič dozví, že sympatie jeho dítěte směřují více ke stejnému, než k opačnému pohlaví.

Už samotná matička příroda za éry Adama a Evy byla přesvědčená o spekulaci, že Adam bude muž a Eva jeho žena. Ale na fungující pár dvou pověstných Adamů či Ev, na ty nikde v hypotézách o lidském životě nenarazíte.

Je těžké přesně specifikovat jejich počet, jelikož různorodost jednotlivých osobností nezná mezí. O čem mluvím? O jednotlivých typech reakcí rodičů, a nejen těch. Myslím, že nebude od věci alespoň z části odkrýt jejich tvář a skrze lidské vnímání je pomyslně rozdělit do několika složek.

Možné profily reakcí dle charakterů jejich majitele:

Autor obrázku: Lorenzo Tlacaelel

a)      Rodič pochybovač

Profil:

Takzvaný nevěřící Tomáš (nevztahující se pouze na mužské pokolení). Po zjištění dané situace vás zprvu přesvědčuje, že realita není taková, jaká si myslíte, že je. Takto to může vypadat, jenže zdání klame; ve skutečnosti se jeho snaha o přesvědčení vztahuje k jeho osobě a vlastní pravdě, kterou si chce mermomocí uhájit. Což se nejspíš může zdát jako nejpohodlnější řešení; vždyť komu by bylo nepříjemné stát si pevně za svým názorem?

b)      Rodič smířlivý stoupenec kompromisu

Profil:

Důvěřuje, vnímá vaše potřeby, které nepotlačuje, ba naopak, nechává jim volný průběh. Uvědomuje si, že žijete svým vlastním životem a nemá potřebu do něj zasahovat, přeměňovat daná fakta. Zastává názor, že pokud vám ono rozhodnutí vyhovuje a zrcadlí se ve vaší životní etapě spokojenost, není důvod vás přesvědčovat o opaku.