Mateřská dovolená 2014

Mateřská dovolená je spojená s radostnou událostí, kterou je narození dítěte. Nárok na mateřskou dovolenou vzniká těhotné ženě. Žena má nárok na mateřskou dovolenou zejména z důvodu péče o narozené dítě. Spoustu osob, hlavně mužů se domnívá, že mateřská dovolená představuje pro ženy dovolenou a pohodu. Ovšem skutečnost je odlišná.

Mateřská dovolená se nazývá mateřskou dovolenou proto, že žena zůstává doma a pečuje o dítě. Nemůže tedy chodit do zaměstnání a právě z tohoto důvodu vznikl název mateřská dovolená. Ženě péčí o dítě vznikla důležitá osobní překážka v práci, na tuto skutečnost přihlíží i Zákoník práce. Není to tedy tak, že by žena nic nedělala. Naopak péčí o narozené dítě jí vzniká mnohem více starostí, povinností, ale i mnoho radosti.

Hned na úvod je vhodné rozlišovat mezi dvěma pojmy, které se týkají mateřské dovolené. Mnoho lidí totiž zaměňuje mateřskou dovolenou s pojmem rodičovská dovolená. Mezi oběma pojmy je však rozdíl. Mateřská dovolená je pojem, který má velký význam v pracovním právu a znamená omluvené volno v zaměstnání. Rodičovská dovolená znamená finanční náhradu z nemocenského pojištění.

Mateřskou dovolenou přímo upravuje Zákoník práce. Zákoník práce řadí mateřskou dovolenou do skupiny důležitých osobních překážek v práci. Po skončení mateřské dovolené na ni může navázat po žádosti zaměstnankyně rodičovská dovolená. Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni pouze po dobu 28 týdnu. Pokud se narodí dvě a více dětí, doba mateřské dovolené se zvyšuje na 37 týdnů.

Na MD se zpravidla nastupuje šest týdnů před očekávaným dnem porodu. Nejdříve se na mateřskou dovolenou může nastoupit osm týdnů před očekávaným dnem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a zaměstnankyně vyčerpá méně než šest týdnů mateřské dovolené, náleží ji mateřská dovolená od dne jejího nástupu až do uplynutí šesti týdnů. V případě, že zaměstnankyně vyčerpá z jiného důvodu méně, než šest týdnů mateřské dovolené náleží ji mateřská dovolená od dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů.

Žádanku na mateřskou dovolenou vystavuje ženě gynekolog. Zaměstnavatel ženy poté informuje správu sociálního zabezpečení. Na mateřskou dovolenou má nárok žena zaměstnankyně, nebo žena OSVČ, která se účastnila nemocenského pojištění. Tato podmínka má svůj základ v tom, že peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí z této dávky. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká každé ženě, ale jen ženám odvádějícím po určitou dobu nemocenské pojištění.

Nárok na mateřskou dovolenou mají i osoby, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů. Rozhodnutí o péči o převzetí dítěte musí vydat příslušný orgán. Mateřská dovolená se tak ženě poskytuje od dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, nejdéle však do osmého měsíce věku dítěte. Rodičovská dovolená se poté poskytuje od dne převzetí dítěte až do tří let věku dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství se ženám vyplácí od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou. Částka se rovná 60% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. O něco lepší situaci při nástupu mateřské dovolené a výpočtu peněžité pomoci v mateřství mají ženy, které byly v důsledku těhotenství převedeny na jinou práci. Dostávají totiž vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Tento příspěvek ženám vyrovnává rozdíl mezi původní a novou mzdou. Příspěvek se ženě vyplácí za všechny kalendářní dny, kdy trvalo převedení na jiný typ práce. A to nejdéle do počátku 6. týdne od dne očekávaného porodu. Za každý kalendářní den, tak ženy dostanou 60% denního vyměřovacího základu.

Rok 2014 nepřinesl nijak významné změny v oblasti mateřské dovolené. Podmínky pro vyplácení zůstávají stejné. Pouze se v oblasti mateřské dovolené 2014 změnily podmínky v redukčních hranicích. Tyto redukční hranice se používají pro výpočet výše mateřského příspěvku. Redukční hranice se od 1. 1. 2014 zvýšily takto:

  • redukční hranice se zvýšila o 2 Kč z 863 Kč na 865 Kč
  • redukční hranice se zvýšila o 3 Kč z 1 295 Kč na 1 298 Kč
  • redukční hranice se zvýšila o 6 Kč z 2 589 Kč na 2 595 Kč

Jinak se pouze vyplácí mateřská dovolená u žen, které neměly placené nemocenské pojištění. Tyto ženy nedostávají mateřskou dovolenou, ale musí si od prvního dne narození dítěte zažádat o rodičovský příspěvek. Nemohou si ani volit výši čerpání rodičovské dovolené. Automaticky jsou zařazeny do čtyřletého čerpání rodičovské dovolené. Což tedy znamená, že do 9. měsíce věku dítěte budou dostávat 7.600 Kč a poté, až do čtyř let věku dítěte 3.800 Kč.