Porodní plán

Porodní plán

V dnešní době je možné si předem ujasnit postup Vašeho porodu. K tomu slouží porodní plán, který si sestavíte, nejlépe s porodní asistentkou, případně lékařem, a který předložíte v porodnici. Právě v takovém dopise jasně vymezíte, co si během porodu přejete a co naopak ne.

V rámci takového plánu můžete personál porodnice požádat, aby se porodu neúčastnili medici, že chcete/nechcete epidurální anestezii nebo že chcete mít na blízku manžela po celou dobu porodu. Forma, jakou plán napíšete, je volná, může to být dopis, seznam nebo tabulka. Porodní plán Vám pomůže si ujasnit jednotlivé fáze porodu a postupy. Zamyslete se, co opravdu chcete. Jak takový plán může vypadat?

VZOR:

Dobrý den,

zvolila jsem si Vaši porodnici, na základě kladných ohlasů a doporučení. Velice bych si přála, aby můj porod měl takový průběh, na který budu vzpomínat jen v dobrém. Jsem prvorodička a  budu Vám velice vděčná za veškerou odbornou pomoc, podporu a trpělivost. Termín porodu mého miminka byl stanoven na 8. dubna 2013.


Bude-li porod postupovat správně, budu ráda, když mi vyjdete vstříc v následujícím:

Informujte mě, prosím, průběžně o postupu porodu a o tom, co bude následovat.
Po celou dobu porodu mě svojí přítomností podpoří …(manžel/ partner/ kamarádka).
Porod nechte probíhat přirozeně a bez vnějších zásahů, pokud nedojde k vážnějším komplikacím.
Souhlasím/nesouhlasím s odběrem pupečníkové krve, podepsaný formulář jsem odevzdala. (je k dispozici při příjmu rodičky)
Veškeré informace o mně a miminku předávejte také mému manželovi/ partnerovi/ kamarádce


V průběhu první doby porodní uvítám:

Intimní prostředí na porodním sále
Relaxační hudbu, tlumené osvětlení
Informace o všech zásazích a nutné indikaci léků. Nepřeji si žádný zásah bez mého vědomí a svolení.
Holení je pro mne přijatelné, takže se přizpůsobím Vašim zvyklostem/ oholená jsem již přišla/nesouhlasím s holením
Rady ohledně správného dýchání a úlevových poloh.
Možnost využití epidurální anestezie.
Možnost volného pohybu a využití doporučených porodních pomůcek.
Dodržení přirozeného, spontánního průběhu porodu.
Neurychlování porodu.
Nepřeji/ přeji si přítomnost studentů medicíny nebo SZŠ


V druhé době porodní Vás prosím o:

Možnost výběru nejpohodlnějších poloh pro tlačení a střídání těchto poloh.
Prováděla jsem masáž hráze, proto bych byla ráda, kdyby nebyla nastřižena pouze preventivně.


V případě komplikací během porodu:

Informujte mě, prosím, o veškerých zásazích a nutném podávání léků. Nepřeji si žádný zásah bez mého vědomí a svolení. Informace předejte také mému manželovi/ partnerovi
Pokud bude nutný císařský řez, přeju si, aby proběhl pouze v epidurální anestezii a zároveň, aby manžel/ partner mohl být po celou dobu přítomen.
 případě, že to možné nebude a budu muset podstoupit celkovou narkózu, přeju si, aby mohl manžel/ partner vidět miminko co nejdříve.


V době po porodu prosím:

Přestřižení pupečníku až po jeho dotepání. Tento úkon by rád provedl manžel/ partner.
Podání informací o zdravotním stavu miminka a mně, příp. o nutných zásazích
Položení miminka na bříško ihned po porodu.
Provedení nejnutnější prohlídky miminka v mé přítomnosti – neodnášet miminko, nenatahovat nožičky pro měření, míra a váha po 1-2 hodinách porodu
Co nejčasnější přiložení miminka.
Prohlédnutí miminka pediatrem přímo na porodním sále. Pokud to nebude možné, přeji si, aby dítě doprovázel manžel/ partner.


Na oddělení šestinedělí:

Chci být informována o všem, co se bude s miminkem dít po celou dobu, kterou strávíme v porodnici.
Plný roaming-in po celou dobu pobytu.
Pokud to bude kapacitně možné, přeji si nadstandardní pokoj.
Pokud bude nutné vyšetření miminka mimo můj pokoj, chci být vždy přítomna já nebo manžel/ partner.
Prosím o veškeré informace týkající se správného kojení a péče o miminko
Prosím o pomoc s případnými obtížemi spojenými s péčí o miminko
Pokud bude nutný příkrm, pak pouze mateřským mlékem alternativním způsobem.

Za akceptaci děkuji.

Mé osobní údaje

Jméno a příjmení:                             

Adresa trvalého bydliště:                                         
Rodné číslo:
Číslo OP/PAS:
Kontaktní telefony:
Zdravotní pojišťovna:
Ošetřující gynekolog:
Dětský lékař:
Jméno pro miminko:

holčička:                     chlapeček:
Zdravotní diagnóza, užívané léky, dieta:

Jiné:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *