Podceňování se

Podceňování se

Paul Cézanne

Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně už od dětství říkali, že to bude hotový zázrak, stane-li se ze mě něco.

Autor obrázku: Yortw

Pokud nebudeme myslet pozitivně, pak vidíme vždycky pohárek z půli prázdný, kdežto optimista způli plný. Není dobré vidět věci černě, protože to může být počátkem všeho zlého v našem životě a tím taky můžeme negativně ovlivnit sebereflexi našich dětí. Když uslyší z našich úst na svou adresu zejména chválu, pak není třeba se divit, že samo budou chválu dále šiřit a bude o sobě mít kladné mínění.

Pokud ovšem vidíme věc vždycky negativně a budeme tím směřovat výchovu našeho potomka, pak s největší pravděpodobností vychováme člověka věčně nespokojeného, který nedokáže vydržet sám se sebou, natož tak s jinými lidmi.

Rodiče by měli začít hlavně u sebe. Pokud děti uslyší z maminčiných úst nesebevědomou větu: „Nejsem dobrá matka.“, pak si to budou zřejmě myslet. Svým dětem ale dáváme to nejlepší a vychováváme je co nejsrdečněji.

Pro pubertální mládež je často matka třídním nepřítelem. Protože jim zakazuje tolik věcí, které by rádi dělali a často tak dochází k hádkám, kterých potom později sami litují. Až teprve v dospělosti sami pochopí, že tato doba, kdy byli nespokojení a matka a otec je pořád pronásledovali nesmyslnými zákazy a nařízeními, měla něco do sebe a formovala jejich vidění světa.

Autor obrázku: frankjuarez

Často si pubertální mládež myslí, že není hezká a snaží se najít nějaký vzor, se kterým by se ztotožnila. Někdy tato obdivná láska může přerůst až v obsedantní chování. Mějte se rádi takoví, jací jste. Mějte na mysli, že modelky a modelové jsou sice hezcí, ale za jakou cenu. A přináší jim to větší radost a zadostiučinění v jejich soukromém životě.

Mějte rádi sami sebea budete mít rádi i své okolí. Sebelásky, pokud není narcistická a přehnaná, je dobrým základem, na kterém se dá stavět hezký vztah s ostatními lidmi a taky spokojený a šťastný život.

Tím, že se podceňujete nejvíce ublížíte sami sobě a svým blízkým. Pokud chcete být v životě šťastní, mějte na paměti, že jste důležití, jste laskaví a pokud se budete snažit, tak i vnitřně krásní, a to jsou vlastnosti, které vaše okolí docení nejvíc.