Výslovnost

Mnoho dětí se potýká s problémem – špatnou výslovností písmenek, slov či vět. A Vy, rodiče, tento problém musíte ještě častěji řešit.

Jsou dva nejosvědčenější způsoby řešení tohoto problému

Opravování

Jakmile zaslechnete, že Vaše dítko špatně vyslovilo ve větě nějaké písmenko, okamžitě jej na to upozorněte. Opravte dítěti špatně vyslovené slovo, tak, aby bylo ve správném tvaru. Snažte se toto slovo vyslovovat pomalu a srozumitelně, aby dítě co nejlépe pochopilo, kde dělá chybu. Trvejte na tom, aby Váš potomek daný výraz nebo větu opakovalo co nejčastěji. Tímto způsobem se snadněji správnou výslovnost osvojí a nebude mu již dělat takový problém vyslovit to, co Vám chce sdělit a zároveň, aby mu všichni okolo dobře rozuměli.

Odborná pomoc

Pokud nezabere opakování správné výslovnosti toho či onoho slova, pak na řadu přichází pomoc odborníka. Většina školek i škol dokonce tuto variantu velmi často rodičům doporučuje.

Vyrazit na logopedii není žádná ostuda, spíše naopak. Odborník bude s Vaším potomkem provádět různá praktická slovní cvičení řeči, od rozdělování slov na slabiky, etapy, až po domácí úkoly, které je nutné doma s rodiči procvičovat formou různých her.

Autor obrázku: Dennis Harper

Dokonce i většina mateřských školek rodičům doporučují návštěvu logopeda, protože pokud dítě hůře vyslovuje a ostatní děti mu moc nerozumí, mohlo by mít dítě následně potíže při nástupu do první třídy základní školy.

Mnoho rodičů však raději volí kombinaci obojího. Důvodem bývá převážně to, že první způsob řešení špatné výslovnosti opravováním, příliš nepomáhá, a proto následně rodiče raději navštíví odborníka.

Tak či onak, Vy byste měly Vašim potomků rozumět, co se Vám snaží říci, a nespoléhat pouze, na to, že se to spraví samo od sebe. Mohlo by to totiž Vaše dítě poznamenat i do budoucnosti, nebo se může stát terčem posměchu a šikany.

Řeč dětí

Řeč dětí

Dětské žvatlání a brumlání je pro uši dospělých někdy až nepochopitelné. A přitom děti si navzájem velmi dobře rozumí a někdy jim k tomu postačí i řeč těla a gesta.

Autor obrázku: Nicky Eichmann

Dospělí jim sice většinou vůbec nerozumí, ale to je zřejmě účelem dětského dorozumívání. Děti přeci také nerozumí mnohdy obsahu toho, o čem si povídají dospělí.

Starší sourozenec čapne toho mladšího za ručičku a náznakem mu dá najevo, že spolu někam půjdou. Vy pak už jen stačíte pouze kroutit hlavou nad jejich rychlým způsobem dorozumívání, protože v mžiku ruku v ruce vyrazí provést další lumpárnu. Někdy jim postačí i pouhý pohled či jiskřička v oku a žádná slova nejsou potřeba.

Totéž platí hlavně pro dvojčata, která jsou na sebe ještě více citově napojena. Ale i úplně cizí děti, které si spolu začnou hrát na dětském hřišti, se dokáží bezproblémově mezi sebou komunikovat. Pokud nevyužívají oční kontakt, postačí jim i posunky rukou i nohou.

Větší děti, které sice ještě toho moc nenamluví a teprve se to učí, pak začnou mezi dětmi brebentit jakoby jejich vlastní hatmatilkou. Spolu se dorozumí a to, že jim dospělí nerozumí, jim přímo vyhovuje. Dokážete si živě představit, co asi si tak tito malý darebové povídají či myslí, a to i z výrazu jejich malých obličejíčků.

Ty děti, které již nějaké to slůvko vypustí z pusinky, si mnohý dokáže domyslet, co se tím snaží „básník říci“. Téměř každý dospělí se musí pousmát nad stylem a intonací jednotlivých slov, protože každý výraz a slovo vypuštěné z dětské pusinky má takový zvláštní nádech roztomilosti. Jedno slovo dokáží v několika různých situacích podat pokaždé jinak. V rozčilení to vyzní, jako by mu bylo hrozně ublíženo a v případě, že provedlo zase nějakou lumpárnu, zase naopak ohromně roztomile, takže se na něj ani nedokážete zlobit a začnete se okamžitě smát.

Autor obrázku: epSos .de

Dokonce i zkomoleniny jsou typickým znakem dětské výřečnosti. Děti milují vynechávání písmenek, takže finální slovo vyzní úplně jinak, a někdy ze slušného slova se zrodí slovo neslušné. To, že neumí vyslovit některá písmenka neznamená, že komolí slova záměrně, ale v jejich dětském podání se nikdo neubrání úsměvu.

Někteří lidé si myslí, že děti do určitého věku, mají svou tajnou řeč, které rozumí pouze ony a možná tomu i tak je. Některé neprobádané oblasti lidského žití jsou již ve rukách povolanějších osob a samotným rodičům to připadá, jako by naslouchaly pouze dětskému žvatlání, hartusení než souvislé řeči.

Děti mají svou techniku dorozumívání, tak jim ji ponechme, ať i ony mají svá tajemství.