Angličtina v mateřské školce – 2. část

Angličtina v mateřské školce – 2. část

Cizí jazyk by měl vyučovat kvalifikovaný učitel, jeho znalosti by měly být aspoň na úrovni C1 tak, aby ho dotaz, který děti budou mít, nezaskočil a byl schopný dětem odpovědět. Jinak by nemělo cenu děti učit cizímu jazyku. Dále by to měl být člověk, kterého angličtina baví a tak by onen vnitřní zápal mohl přenést na děti. Velmi důležitá je i výslovnost, kterou má pedagog, měl by vyslovovat srozumitelně a pomalu, aby děti byly schopny vnímat rozdílné hlásky a napodobovat je.

Autor obrázku: Steven Depolo

Hodina by měla probíhat v dopoledních hodinách alespoň dvakrát týdně. V jedné hodině může dojít k rozšíření slovní zásoby a v té druhé k jejímu upevňování. Jedna hodina týdně je málo i proto, že dítě si doma s rodiči může a nemusí opakovat probírané učivo, a tak může na většinu nových slovíček, písniček a říkanek za týden zapomnět. Dále je vhodná třicetiminutová lekce angličtiny rozvržená tak, aby se skládala z rutinních prvků, jako je pozdrav, zahřívací aktivity, nová slovíčka, písničky, básničky či fráze (protože na počátku jsou děti ještě čilé a mohou lépe vnímat) a pak přejít na opakování a zábavné aktivity a na závěr se rozloučit.

Aktivity by se měly střídat po 5-7 minutách, protože děti mají kratší interval, kdy se soustředí, a proto by je to mohlo přestat bavit a mohly by začít zlobit. Z tohoto důvodu je lepší si nachystat více typů aktivity, aby děti zaujaly a mohly jim věnovat pozornost.

Někdy mohou mít rodiče vysoké požadavky a představují si, že se dítě naučí komunikovat, pak mohou být i zklamaní. Dítě by mělo umět zareagovat na určité pokyny v cizí řeči, naučí se řadu říkanek či písniček, svede kratičký dialog na dané téma, ale nemá představu o gramatice a bude trvat hodně dlouho, než začne jazyk samostatně používat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *