Školky pro děti psychicky nemocných lidí

Každý nemocný člověk chce mít stejné podmínky jako člověk zdravý, i když to není vždy tak snadné. K čemu jsou speciální školky pro děti psychicky nemocných lidí? Žádnému dítěti neprospívá, když ho odeberou od svého rodiče. A tyto školky umožňují setkává se dítěte se svým rodič, i když je psychický nemocný.

Autor obrázku: U.S. Army Corps of Engineers

Psychicky nemocný rodič, bát se?

Je to určitě první otázka, která lidi napadne, když je rodič psychicky nemocný. Možná by dítěti mohl ublížit, aniž by si to třeba uvědomoval a proto může být takové setkání nebezpečné. Je to určeno pro rodiče, kteří jsou hospitalizování, takže berou léky nebo jsou nějakým jiným způsobem přivedení do normálního stavu. A další věc je, že to bývá za přísné kontroly lékařů.

Má taková to školka nevýhody?

Není to úplně klasická školka, protože děti kolem sebe mají rodiče nějakým způsobem jiné, než děti naprosto zdravých lidí. Ale naopak tyto děti neví, že to má někdo jinak. Na jednu stranu je to smutné, ale na tu druhou je dobré, protože se jim nikdo nevysmívá a oni se nemusejí za své rodiče stydět, protože jsou všechny na tom stejně.

Je to přínosné i pro ty nemocné rodiče?

Je pravdou, že velmi záleží na tom, jakou psychickou nemocí daný člověk trpí. Zároveň to nemocnému člověku může pomoct, protože má motivaci, proč se co nejdříve uzdravit. A další věcí je, že když mu lékaři nezakazují styk s dítětem, tak se bude cítit lépe, protože se k němu nebude přistupovat jako k nemocnému.

Jak na tyto děti bude pohlížet společnost?

Naše společnost na všechno, co není podle řádů, pohlíží přes prsty, ale musíme si uvědomovat, že to dítě nemůže za to, že jeho rodič je zavřený v ústavu. A přestože tyto děti potřebují trochu více péče, aby se smířilo s tím, že maminka nebo tatínek je někde jinde, tak je to úplně normální dítě. Mnoho lidí si myslí, že když tou nemocí trpí jeho rodič, tak jí nutně musí mít i samo dítě. Takové nemoci nejsou jako chřipka, nelze se přenést kontaktem.

Nadané děti

Nadané děti

Mnoho rodičů si postupem času vývoje jejich potomků všímají, že jsou něčím výjimeční. Někdy se jedná o takové věci, jako je, že se dokáže naučit v raném věku písmenka, takže dokáže velmi brzy číst. Někdy třeba i  dříve než nastoupí do školy.

Autor obrázku: KOMUnews

Většinou si s těmito dětmi časem běžní učitelé neví rady, protože většinu učiva zvládá jako nic. Pak to buď rodiče řeší speciálními školami zaměřenými právě na tyto nadané dětičky. A v jiných případech škola umožňuje přeskočit ročník, či spojit dva ročníky v jeden.

Jindy se jedná o sportovní nadání, kdy jsou děti schopny překonávat různé sportovní cíle bez větší námahy či snahy. No, prostě, jde jim to samo od sebe.

Dalším nadáním může u dětí být nadání pro hudbu či zpěv. Dokáží se velmi rychle učit všechny náležitosti potřebné k výuce hudbu. A v následném studiu jim jde, například hra na klavír, klávesy, akordeon, flétnu či jakýkoliv jiný druh hudebního nástroje, doslova samo. Mívají úspěch i při různých hudebních soutěžích a akcích.

Co se týče dětí nadaných v oblasti zpěvu, pak Vás i v dětských letech může Vaše dítko mile překvapit, jak libý zvuk bude mít jejich hlásek.

Autor obrázku: Lindsay Wilson

Pokud se jedná o nadání, které dokáží dále rozvíjet učitelé na jednotlivé oblasti, přímo zaměřeni, bude jejich talent oceněn od všech blízkých i všech okolních na celém světě.

Každé dítě je svým způsobem něčím nadané. Stačí malá drobnost či odchylka od běžného způsobu života a hned je tu nadání na něco, co ostatním nejde tak dobře, jako Vašemu potomkovi. Může jít například o to, že rychleji poskládá kostičky do komínku, navleče korálky na nitku, dokáže vytvářet různé obrazce pomocí hraček, kostiček či pouze z papíru.

Nadání se může projevovat mnoha způsoby a každou maličkostí, kterou se odlišuje od normálu, je samotné dítě velice nadšeno. Dokonce můžou mít některé děti nadání na vaření, na úklid i na obyčejné odpočívání a lenošení.

Takže pokud Vaše dítko nějakým nadáním oplývá, podpořte ho zapsáním na různé kroužky, které jeho konkrétní nadání dokáže rozvíjet. Výjimku zřejmě rodiče u svch dětí udělají pouze v právě zmíněném lenošení…

I dítě, které nemá zrovna nadání na něco významného, ale jen na určitou maličkost, neznamená to, že je o to míň důležité pro svou rodinu, přátelé a nejbližší okolí. Právě naopak. Každá maličkost je důležitá!