Ideální prostředí pro výchovu dětí

Ideální prostředí pro výchovu dětí

Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím.

 Zdeněk Matějíček

Současná rodina se potýká s různými problémy, ať už ekonomického, ekologického nebo citového rázu. Nesmíme zapomenout i na rostoucí kriminalitu a násilí. Většina vztahů a krajních situací je řešena agresivitou, lidé prahnou po majetku a v rodinném prostředí chybí úcta, tolerance, vstřícnost, která byla v rodině zakořeněna od nepaměti.

Autor obrázku: yorkd

Od útlého dětství formují rodiče své děti, pak se k roli vychovatele řadí i školka, škola, mimoškolní zařízení, kamarádi atd. Pokud rodina a výše zmínění instituce ovlivní chování dítěte k negativnímu směru, pak nasměřují i jeho další jednání a způsob myšlení.

Rodina má dítě vychovávat a podílet se na jeho vývoji ve zdravou osobnost. Proto je dítě vychováno v prostředí, které má být vřelé, citově příznivé a stálé. Rodina stojí na počátku a proto má možnost ovlivňovat vývoj dětí v jeho nejcitlivějších fázích. Přirozeným způsobem je schopna uspokojit základní psychické potřeby. Rodina je pro dítě modelem, který si nese s sebou do života a díky kterémů bude proměňovat a uzpůsobovat své další vztahy, které ho v životě čekají.

Dítě je zviditelněná láska.

Novalis

Dítě potřebuje jistotu. Ta dokáže vytvořit jedince se zdravým sebevědomím. Trvalost a hloubka vztahů mezi rodiči a dětmi, pozitivní intenzivní prožitky, radost provázejí dítě po celou dobu jeho života. Kdykoliv když prožívá patové situace, může čerpat z rezerv, které si utvořil a které mu pomáhají v těžkých životních chvílích.

Zásadní je zejména vývoj jedince do šesti let, tedy předškolní období. Délka dětství se ale pod vlivem individuálních i společenských podmínek liší a je ovlivněna taky potřebami a mírou podpory dospělých. Problémy, které přetrvaly z dětství se jako červená nit proplétají celým životem.

Dříve byly role jasně rozdělené. Maminka se starala o děti a o domácnost a otec chodil do práce a staral se o rodinu materiálně. V současnosti je velkým problémem, že se oba rodiče snaží prosazovat se ve své profesi, a tak přibývá manželství, kdy oba rodiče budují kariéru a na své dítě nemají tolik času, elánu, trpělivosti. Je ale třeba si připomenout, že dítě se učí hodnotám na základě a příkladu, jaký vidí ve své rodině. A ten si taky odnáší do svého pozdějšího života, i do života dospělého jedince, kde uzavírá podobné vztahy, ať už harmonické či nikoliv.

Odchovat děti je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti.

Démokritos z Abdér

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *