Jedna televize, ale čtyři diváci

By: flash.pro

Znáte to, když je doma celá rodina a pustí se televize? Nikdy se nenajde něco, co by vyhovovalo opravdu všem. Tatínci chtějí sport, maminky touží po nějaké té romantice a děti by se nejraději koukaly na nějakou pohádku. Jak to vyřešit?

Právo silnějšího aneb Hlava rodiny vyhrává

V mnoha rodinách jsou na sledování televize nastavená pravidla, kterými se musí všichni členi řídit. Většinou ty pravidla udává hlava rodiny, což je mnohdy tatínek, ale občas se této role ujmou i maminky a samozřejmě, že ať už je to mamka či taťka oba si tyto pravidla určí trochu ve svůj prospěch.

Vzhledem k tomu, že jsou ti, co pracují a co jejich práce živí rodinu, tak si kladou na televizi vyšší nároky, než děti, které se stejně musí učit anebo psát domácí úkoly. A tak si tedy určí, že v onu hodinu bude puštěný sport, protože jede důležitý zápas, pak v televizi pro ně nic zajímavého není anebo musí do práce, tak si jí může přepnout někdo jiný a pak chtějí vidět zprávy, které jsou zcela jistě prospěšné pro celou rodinu, protože i děti musí vědět, co se ve světě děje. Pravdou je, že ze začátku budou děti asi protestovat proti pravidlům, ale i ony si po nějaké době zvyknout.

Je výhoda mít více televizních obrazovek

Kdysi bylo výjimkou, když domácnost nějakou televizi má, ale dnes je skoro běžné, když je v jedné domácnosti více než jedna televizní obrazovka. Vzhledem k tomu, že rodina i příbuzní či jiná návštěva tráví mnoho času v obývacím pokoji, tak zde televize prostě patří. Ale jsou jisté ženy, které chtějí sledovat televizi i při vaření, a proto si pořizují televizní obrazovku i do kuchyně.

Pak jsou rodiče, kteří si chtějí film či seriál užít v pohodlí a s tím, že u něj mohou kdykoliv pohodlně usnout, a tak si kupují televizi i do ložnice. Mít doma více televizí má jisté výhody, protože všichni se mohou koukat, na co chtějí a nedochází k určitým hádkám.

Někdy je lepší televizi nemít

Kromě toho, že televize je výborný zdroj informací a zábavy, tak má také jisté nevýhody. Právě jednou z nich je, že televize je pro mnohé koníček, takže jim bere čas, který by mohli využít daleko efektivněji, ale lidé si občas chtějí odpočinout a na nic nemyslet před televizí. Další velkou nevýhodou je to, že i televize vyzařuje jisté paprsky či vlny a mnozí vědci říkají, že i tyto nepatrné paprsky a vibrace, které sice necítíme, mohou ovlivnit náš zdravotní stav.

Někdy je lepší mít televizi vypnout a jít raději ven na procházku, jednak je to zdravější, už jen díky vykonanému pohybu, a jednak je to levnější a bez hádek.

Dítě a televizní přijímač

Dítě a televizní přijímač

Někdy se televizi přezdívá milovaný vetřelec. Trávíme u ní hodně ze svého volného času a tak dáváme i svým dětem návod, jak trávit jejich volný čas.

Televize sama o sobě není škodlivá, škodlivé je její nadužívání. Televize rodině bere čas, ovlivňuje myšlení všech členů rodiny, mění řád a hodnoty a také její životní styl. Televize je natolik silným sokem, že zmenšuje roli rodiny.

Autor obrázku: Kazza, Mizzo, Lilly and Daniel

Nesmíme si z televize dělat alibi: Já za to nemůžu, že se děti dívají, vždyť všichni rodiče dovolují svým dětem dělat ve volném čase to, co je baví. Proč by se nemohly i moje děti dívat na televizi? No, popravdě řečeno, oni mohou, ale na vybrané pořady věnované dětem, ty, které jsou nebo mohou být přínosem pro rozvíjení fantazie, nebo jsou podnětné pro další činnosti nebo mohou rozvíjet zálibu nebo jenom ukazují ideální svět, jaký by měl být.

Je důležité dítěti vysvětlit, že se nedívá na televizi, ale sleduje určitý program. Takové přepínání kanálů, kterým děti jen zabíjejí čas je nepěkné a hloupé. Nemá samo o sobě žádný smysl, ale když si vybereme určitý program a věnujeme mu svou pozornost, mohou se děti poučit, informovat nebo pobavit.

Když jim dáte vodítko, tak se chytnou, ale když je necháte dívat se na filmy pro dospělé, pak si budou myslete, že nahota, střílení, rozvody, nevěry a mstící se podváděné manželky a ostatní lidé, kteří se mezi sebou požírají a soutěží o moc a o to, kdo má víc peněz, pak si budou myslet, že to všechno je normální a patří to k životu. Je třeba jim říkat, že takové věci nejsou normální, ani hezké ani dobré.

Autor obrázku: surlygirl

Je třeba je naučit odolávat vlivu reklamy. Ta ovlivňuje naše děti obrovskou mírou. Jazyk reklamy chce oslovit rozum našich dětí a využívá své emotivnosti, obrazu i líbivého zvuku. Uvědomme si , kolik televize věnuje času právě reklamám. Ta je většinou atakem a děti jsou vůči její síle bezbranní. Děti se musí naučit brát reklamu s dostatečnou rezervou.

Nesmíme opomíjet další sdělovací prostředky. Často jsou opomíjeny jiná média jako je rádio, přitom hudba dokáže dětem tolik dát a zároveň ještě prohloubí jejich tvořivost, protože jí chybí obrazová stránka a děti si tak mohou dotvořit sami na základě své fantazie.

Dále je nutné dodržovat kontakt se skutečností. Zážitky, které děti mají z televize jsou vždycky tak říkajíc z druhé ruky, a mohou negativně ovlivnit vnímání reality, a být tak únikem ze skutečného života. Ten život, který vnímají dětí v televizních programech je pouhým zdáním skutečnosti. Dítě je potřeba vzít za ruku a ukázat jim krásy přírody, jako je rozkvetlá louka, motýl, který přelétává z květu na květ nebo včelu, která opyluje kytičky. Taky pomáhá, když děti uvidí své rodiče pracovat, pak je motivují k tomu, aby jim pomáhaly a nezůstanou jen profesionálními diváky, ale podílejí se na chodu domácnosti tou měrou, kterou jim věk a um dovolují..

Velmi důležité je naučit své děti tomu, aby měly radost z toho, co právě dělají. I z toho, že se dívají na televizi. Úplně ji zakazovat taky nikam nevede, ale pokud má plnit nějakou výchovnou úlohu, pak musíme dětem pomoct, že znalosti, které získaly z televizních obrazovek musí dále třídit a všechno, co jim bylo interpretováno, musí dále zpracovat a zakomponovat, kam co patří.

Pokud jako rodiče usoudíte, že televize už bylo hodně, pak si uvědomte, že vypínač máte v rukou vy a neváhejte ho použít.

Zkuste jeden večer typu: Co bychom večer dělali, kdyby se nám porouchala televize? Co takhle černá hodinka, kdy každý z členů rodiny včetně dětí povypráví, jak se mu celý den dařilo a co všechno viděl, udělal, komu pomohl, čeho lituje a co by mohl udělat jinak?

Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc.

Stefan Garczyński

Pořady pro děti

Pořady pro děti

Většina rodičů se snaží již od raného věku svých potomků dohlížet na to, aby sledovali jen takové pořady, které jsou pro ně vhodné. A co je vlastně pro děti vhodné a co nevhodné? Touto otázkou se zabývá jak mnoho rodičů, tak dětí i samotných odborníků.

Autor obrázku: Alexandre Normand

Měly by to být takové pořady, které se budou líbit jak dětem, tak z určitého pohledu i Vám. Z určitého pohledu proto, protože například i u pohádek to může být ošemetné. Nejsou totiž pohádky jako pohádky.

Může se jednat o pohádky, které se sice líbí Vašemu potomkovi, ale Vám rozhodně ne. Pokud se v pohádce samotné objevuje násilí, nadávky nebo věci pro děti nepřístupné, pak rozhodně byste neměli nechat na takové pohádky Vaše děti dívat.

Některé pohádky se sice Vám osobně líbit nemusí, ale pokud v nich nejsou zmíněné „nevhodnosti“ a Vašemu dítku se líbí, pak ho raději nechte koukat a Vy se zatím než – li skončí pohádka, něčím zaměstnejte. Ku prospěchu by dětem však měly být pořady, které rozvíjejí jejich osobnost, nejen po stránce zručnosti, ale i šikovnosti a výřečnosti.

I takové dětské pořady v televizi, jako například „zpívánky“, mohou být šikovné. Vaše dítě se nejen naučí text písniček, ale i se tím zabaví. Zatancují si u toho a formou, jakou jsou tyto „zpívánky“ zpracovány, i vidí různé krajové tance.

Autor obrázku: RichardBH

V dnešní moderní době je však možné vidět mnoho dětských pořadů pro šikuly i hrané pohádky. Ne vždy však musí právě tyto pořady bavit Vaše potomky. Někdy je více baví sledovat různé dokumentární filmy, pořady o motorkách, autech, stavění domů či kutilství. A právě proto, že je každé dítě úplně jiné, jsou jiné i jejich zájmy a výběr pořadů, na které se chtějí dívat.

Takže pokud usoudíte, že daný pořad nijak příliš neškodí, neměli byste mu v jeho sledování bránit. Tedy pokud nedostanou od Vás zákaz ho sledovat, jako trest za nějakou lumpárnu.

Dejte si však, milý rodiče, pozor, nenechávejte až příliš Vaše děti sledovat televizi, protože byste je pak od ní také nemusely odtrhnout. Takže sledovat televizi ano, ale s rozumem.