Povinnosti dětí

Každý rodič by měl své potomky od malička učit, že i doma musejí mít své povinnosti, jež musí plnit bez odmlouvání a se samozřejmostí jim přirozené. A jaké povinnosti by měli děti doma plnit?

Většinou je to na uvážení samotných rodičů, ale základní věci, jako uklízení si hraček potom, co si dohrají, odnést obal od sušenky do koše nebo odnesení špinavého kousku oblečení, jež si svléknou do koupelny na vyprání, zvládne každé menší dítko bez problémů.

Autor obrázku: Tammra McCauley

Tedy obvykle tomu tak bývá, pokud se zrovna Vaše dítko nerozhodne stávkovat a odmítne tyto činnosti vykonat. Pak nezbývá než se obrnit obrovskou trpělivostí a snažit se dítěti vysvětlit, že čím dříve si po sobě uklidí rozházené hračky v pokoji, tím dříve bude moci například jít ven na procházku, nebo pomoci Vám s přípravou jídla.

Větší děti by si měly uvědomit, že je důležité doma rodičům alespoň trochu pomoci s chodem domácnosti.

Nejenže to usnadní rodičům veškerou starost o domácnost, protože obvykle bývají velmi unaveni z práce, ale pokud jsou základní domácí povinnosti splněny co nejdříve, mají pak rodiče více času na to, trávit čas se svými potomky hraním her, učením a celkově trávení času společně jako rodina.

Větší děti bez problémů zvládnou vynést odpadky do popelnice, umýt nádobí, vyluxovat, utřít prach nebo ustlat po sobě postel či uklidit vyprané a vyžehlené prádlo do vlastní skříně. V případě, že se však Vaši potomci mají problém mezi sebou dohodnout, který z nich jakou činnost bude vykonávat, je tu jednoduché řešení. Sestavte rozpis služeb.

Usnadní to celý chod domácnosti a omezí to dohadování mezi dětmi, že ten či onen měl udělat to či ono. Rozvrhněte jim po dohodě s nimi, co kdo bude dělat, a pak nic nebrání jejich vykonání. Je totiž pravidlem, že každý z nás má tendenci odmítat vykonávat nějakou činnost, která ho nebaví a mají k ní odpor.

Ale i v takovém případě je nutné, aby se alespoň jednou za čas této činnosti věnovali, aby nezískaly dojem, že nemusí plnit své povinnosti. Někdo by tyto povinnosti mohl nazvat dětským otroctvím, ale i rodiče Vašich rodičů požadovali, aby měl každý člen rodiny splněny své povinnosti, než bude moci jít ven s kamarády ven řádit.

A trocha té domácí práce rozhodně nikomu neuškodí. Spíše naopak, podpoří to jejich sebevědomí, protože se budou cítit důležití, protože Vám mohou doma pomáhat a v dospělosti se jim to rozhodně bude hodit, až budou mít vlastní rodinu.

Nesnažte se však ani, milý rodičové, Vaše potomky od těchto povinností, distancovat! Někteří rodiče jsou sice toho názoru, že děti by si měly užívat své dětství a nezatěžovat je nějakou tou domácí prací, ale děti by si na to mohly velmi snadno zvyknout a v budoucnosti je pak budou odmítat vykonávat úplně.

Učíte se doma s dětmi?

Učíte se doma s dětmi?

Touto otázkou Vás zcela jistě poctí kdekdo z Vašeho blízkého okolí. Je úplně jedno, zda mají na mysli Vašeho mladšího potomka, který se začíná připravovat do mateřské školky, nebo toho staršího, který již chodí na základní, střední, učňovskou či vysokou školu. Pořád by mělo platit nepsané pravidlo, že byste se měli Vašim dětem plně věnovat, co se jejich studia týče.

U těch menších a mladších je nutné trénovat učení

– rozlišování barev

počítat do pěti a později i více

– napsat křestní jméno dítěte

– správné stolování

– jíst lžící

– chodit na toaletu

 

U starších, již studujících, jsou to různé školní předměty, a i v tomto případě je nutné, abyste s nimi pečlivě procházeli předmět po předmětu a pokusili se jim pomoci a vysvětlit jim to, čemu nerozumí.

Jednou z forem učení se s dětmi může být i tzv. přezkoušení v klidném domácím prostředí z předmětů, z nichž mají být následující vyučovací hodinu zkoušeni, nebo psát „písemku“ či test. Zároven to pomáhá látku si lépe zapamatovat a zopakují si nahlas, co se již naučili.

Autor obrázku: Maxime Mc Duff

Pokud si, Vy rodiče, některou školní látku již moc nepamatujete, nestyďte se nahlédnout do učebnic nebo sešitů Vašich dětí. I starší sourozenci rádi pomohou a poradí. A pokud ani učebnice a sešity nestačí, na internetu je mnoho odkazů, kde zcela jistě najdete, co potřebujete.

Neodhánějte Vaše děti od sebe s poznámkami typu: „Chodíš do školy ty, nebo já?“ Budou si připadat odstrkované a budou mít pocit, že Vás nezajímá jejich školní prospěch. Nezapomeňte každý školní den kontrolovat žákovské knížky či studijní průkazy a nepeskujte je za špatné známky. Mají čas na to, si známku opravit a navíc žádný učený z nebe nespadl.

Pokud se budete dostatečně zajímat o jejich prospěch ve škole a pomáhat jim se učit, pak na otázku, zda se s nimi doma učíte – můžete s klidným svědomím odvětit – ANO!

Otročení dětí

Otročení dětí

V mnoha zemích i kulturách, stejně jako v mnoha Vašich domácnostech, narážíme na využívání dětí. Někdy se může jednat o pouhé drobnosti, které Vy, jako rodiče, chcete po Vašich dětech.

Autor obrázku: woodleywonderworks

Někteří rodiče jsou někdy příliš lenivý nebo dokonce unavení, a proto své potomky žádají, aby tu nebo onu činnost udělaly za ně. Lze se ale také setkat s tím, že rodiče své děti využívají záměrně. Udělat tohleto nebo támhleto, přinést či odnést tohle či tamto.

Bohužel tento fenomén je stále častějším jevem. Proč by přeci dospělý zvedl své pozadí, aby šel umýt nádobí, zapnout pračku, pověsit prádlo, zamést podlahu, vysát koberec, vynést koš či dojít nakoupit, když to přeci za ně může udělat jeho puberťácký potomek!

Ono sice dětem vůbec neuškodí, když pomohou s chodem domácnosti, ale vše má své hranice. Využívat například pouze jednoho ze sourozenců, není právě tím nejvhodnějším řešením. Rodiče, kteří svým dětem zadávají různé úkoly i v okamžicích, kdy to mohou jít udělat oni samotní, pak je to již hrubé zneužívání situace.

Jedno z dětí se bude povalovat na posteli nebo se věnovat svým oblíbeným činnostem a druhé bude doma doslova „otročit“. To je typická ukázka upřednostňování některého z dětí. Nedělejte to, pokud chcete rozdělit domácí práce mezi členy rodiny, pak to udělejte spravedlivě a rovným dílem.

Autor obrázku: woodleywonderworks

Pokud to jde, udělejte danou věc samy a neposílejte to dělat dítě, a už vůbec ne věci, které by měli dělat dospělí. Mohlo by dojít k nehodě. Ony Vám nohy ani ruce neupadnou a děti Vám mohou pomoci s jednoduššími úkony, jako jednou za den umýt nádobí a Vy si pak vezmete na starosti další várku nádobí po jídle.

Prostě se o vše podělit, nikoli využívat situace nebo Vaší nechuti v daném okamžiku cokoliv dělat.

Bohužel se, ale také lze setkat s tím, že lidé své děti prodávají, jako levnou pracovní sílu a dokud je nezastaví příslušné úřady, nemají šanci se vymanit z celodenní dřiny sedm dní v týdnu. S touto situací se nejčastěji setkáváme v souvislosti s fanatismy nebo sociálně a finančně slabšími v naší zemi stejně jako v jiných státech a zemích.

Takže, milé děti, snažte se rodičům v domácnosti pomáhat dle Vašich schopností a dovedností! Budete za to zcela jistě pochváleni.

A, Vy, milý rodičové, nebuďte lenivý. Neubude Vás, když některé činnosti raději uděláte samy!!!